Resiliens, förmågan att övervinna motgångar

Montse Arboix – Tidskriften Consumer

Resiliens är förmågan att utmana gränssituationer eller övervinna smärtsamma känslomässiga upplevelser, det är en
egenskap som finns hos alla människor i större eller mindre grad. Det finns de som, trots att de upplever mycket
ogynnsamma förhållanden, inte bara inte lider av psykiskt trauma, men de blir också förstärkta av det. Men har alla
den förmågan? Byggs resiliens upp eller födds man med det? Kan den utökas? I denna artikel ger vi svar på dessa
frågor.

Resiliens är en process där människor har förmågan att anpassa sig till traumatiska situationer, tragedier; kort
sagt, att övervinna motgångar och att kunna gå vidare, och till och med bli förvandlad av det. Vetenskaplig forskning
har visat att resiliens är gemensamt för alla människor, i större eller mindre grad. Detta visas av händelserna i
mänsklighetens historia, som sammanfattades av Viktor Emil Frankl, österrikisk neurolog och psykiater som överlevde
koncentrationslägren i Auschwitz och Dachau, som beskrev i sina essäer hur i de mest extrema förhållanden finner
människan en anledning att leva.

Föds man med resiliens?

Denna ”mänskliga förmågan att med flexibilitet uppleva extrema situationer, övervinna den känslomässiga smärta som
orsakas av dem och fortsätta in i framtiden, trots de destabiliserande händelser eller umbäranden, är medfödd”
enligt Lecina Fernandez, en klinisk psykolog. Det vill säga, alla har förmågan att stå emot slag, övervinna dem och
gå vidare.

Men denna förmåga, födds man med det eller byggs upp den? För denna expert, även om vissa människor är mer uttalad
än andra, ”har vi alla förmågan att övervinna motgångar. Resiliens är inte en speciell funktion för en minoritet,
och inte heller är reserverad för extraordinära människor, men den är en naturlig reaktion, normalt och vanligt hos
människor. Det är en del av oss, en del av vårt väsen, vårt främsta mål och syfte. överlevnad, överleva, att
fortsätta att vara de vi är.”

Men människan är inte bara gjort av motståndskraft. Resiliens förknippas med egenskaper som självkännedom,
självkänsla, självständighet, förmåga att relatera, initiativförmåga, gott humör och kreativitet, bland andra, som
alla är en del av, i en större eller mindre utsträckning, människor som har utvecklats med livets gång. Emellertid
är det möjligt att träna dem och förbättra dem. Därför ”kan vi säga att resiliens föds man med, den byggs upp och
man kan lära sig det” säger Fernandez.

Strategier för att öka motståndskraften

Hur eller vad kan man göra för att öka kapaciteten att övervinna perioder av känslomässiga smärta och motgångar?
Fernandez påpekar att man bör ta hänsyn till det faktum att äga denna styrka betyder inte att man är osårbar eller
inte kan påverkas av upplevda händelser. ”En person, efter att ha gått igenom en traumatisk upplevelse, genomgår en
förändring som kommer att påverka hans/hennes sätt att tänka och handla” säger hon.

Forskarna som har undersökt resiliens hävdar att den traumatiska upplevelsen kan generera tre typer av ändringar: i
förhållande till sig själv, i mellanmänskliga relationer och i sin egen andlighet och livsåskådning. Och att vara
medveten om det bidrar till att öka förmågan att övervinna motgångar. ”Vi borde reflektera över vad som hände och de
erfarna förändringar och däri, upptäcka de tankar och känslor som hjälper oss att växa” säger specialisten. Ibland
kan en person hitta det själv, vid andra tillfällen kommer man att behöva hjälp av sin miljö eller psykolog för att
hitta vägen mot denna personliga kunskap.

Den motståndskraftiga personligheten

På sjuttiotalet dök upp begreppet den motståndskraftiga personligheten genom Salvatore R. Maddi Dr (professor i
psykologi och socialt beteende vid universitetet i Harvard, USA) och Dr Suzanne Kobasa (forskare från City
University i New York, USA). Denna term kommer från den existentiella teorin om personlighet, och från denne tas två
viktiga idéer relaterade till resiliens, att personen, som inte bara är bärare av interna och statiska funktioner,
bygger sin personlighet genom sina handlingar och att livet är en oundviklig förändring i samband med stress
situationer.

Utifrån detta perspektiv kan man urskilja tre begrepp kopplade till resiliens: engagemang (egenskap som får man av
tro på värdet av sig själv och sina handlingar), kontroll (hur man tänker och agerar i olika situationer, i samband
med självkontroll och ansvar) och utmaningen (tron på att förändring är inneboende i livet, denna egenskap ger en
kognitiv flexibilitet som hjälper till att utvecklas).

Silvia Elvira, paralympiska idrottskvinna

Silvia Elvira är den första spanska paralympiska idrottskvinna att tävla i K1, en ny typ av kajak för paddlare med
funktionshinder, som kommer att inkluderas för första gången på de paralympiska spelen i 2016. Enligt Silvia, som
vid 18 års ålder fick diagnosen cancer i sitt vänstra ben. Efter 10 års kamp mot sjukdomen, återfall och
interventioner, stal sjukdomen det som hon brann för: klättring och orientering. När hon amputerades benet vid 28
års ålder, blev det en radikal förändring i sitt liv. Men ”sporten, nämligen kajakpaddling, har hjälpt mig att
övervinna personliga, fysiska och psykologiska hinder” förklarar hon i sin blogg, silviaparalimpica.com, som
finansieras av Accord.

Silvia anser att ”allt levande är programmerade för att överleva. När man blir diagnostiserad med en cancer som kan
äventyra ditt liv, aktiveras denna överlevnadsinstinkt, man får en mod och en styrka hittills okänd för en själv,
eftersom det är den enda vägen ut. Senare samlever du med rädslan som håller dig alert inför alla signaler som kan
visa att det uppstår på nytt. Det är en del av den programmerade överlevnaden.” För denna idrottskvinna har nyckeln
för att övervinna förlusten av ett ben varit att återvinna självständighet och självkänsla så snart som möjligt, att
anpassa sig till de nya begränsningar och acceptera sin nya kroppsuppfattning.”