Religiös tolerans: islam i Oman


Georg Popp – Islam in Oman

Under beskydd av ministeriet för donationer och religiösa frågor i Oman har utvecklats och producerat en
vandringsutställning (på 6 språk med titeln ”Religiös tolerans: islam i Oman”), som visar hur islam praktiseras i det
dagliga livet i ett modernt arabiskt samhälle.

Projektets syfte är att ge en tankeställare i dagens klimat debatt om islam och projicera en positiv bild som kontrast till
de ofta negativa uppfattningar som spridds om regionen. Allt utställnings material kan ses i www.islamenoman.com.

Webbplatsen har uppdaterats i den engelska versionen, för att inkludera rapporter om de utställningar som har organiserats
hittills, och ”INFO” avdelning har inkluderats för att dokumentera en del av Omans aktiviteter inom området för
interreligiös dialog. Rapporten om utställnings öppnande på FN: s högkvarter i Wien kan ses här:
http://www.islam-in-oman.com/en/exhibitions/united-nations-un-vienna/.

Utställningen öppnade den 27 september 2011 i lokalerna för den Tyska Federal Myndigheten för Integration och invandring i
Nürnberg.

Sedan öppnade utställningen sina dörrar den 3 oktober 2011 i Tarragonas universitet i Spanien, sponsrad av UNESCO:s
professur i interkulturell dialog i Medelhavet, och därifrån flyttade den till den katalanska Islamiska Kultur Center i
Barcelona i november 2011.

Den första utställning i Nederländerna ägde rum den 19 november 2011 i Segbroek Bibliothek i Haag.

Utställningen kommer även att presenteras i februari 2012 i San Felipe de Leicester Center i England, vars beskyddare är
ärkebiskopen av Canterbury.

Utställningen är gratis för presentation vid kommunala institutioner/nationella museer och andra offentliga byggnader,
skolor, högskolor, universitet, religiösa institutioner och andra kulturella institutioner.

Om du är intresserad av att presentera denna utställning i en lämplig miljö kan du kontakta oss när det passar dig.

Michael Dickinson, Oman Projekt Chef
i.a. Georg Popp, verkställande direktör
Arabia Felix GmbH Synform Treffauerstr 18,
D-81.373 München, Tyskland
Tel: +49-89 / 3077 9200
E-post: info@oman.de
www.modernes-oman.de
www.oman.de