Rättvisans andra ansikte

Mohammed Benaouda

 

Den farliga praktiserande muslim som togs på bar gärning nedfallande med pannan i golvet i en hörna av en moské i planeten Uppochner greps omedelbart och efter en eländig vistelse i ett häkte avsett för sådana farliga varelser ställdes han inför rätta:

Domaren: Vad heter du?

-Abdullah

Domaren: Du är anklagad för att tillhöra ett farligt folk, kan du berätta vilka era principer är?

-Våra principer är att tro på att för denna värld finns En Gud, att tro på att till Hans tjänst finns änglar, att tro och följa en helig bok, Koranen, och tro på att det har funnits andra heliga böcker med samma budskap före den, att tro på att det har funnits profeter som vi skall följa och ta som föredömen, att tro på ödet, gott och ont, och att tro på att efter detta liv kommer en domedag då människornas gärningar på jorden döms så att de hamnar i paradis eller helvete.

Domaren: Vad lär Koranen er?

-Att tala sanning, och vara ärlig.
Vem är mer orättfärdig än den som, när han för kallelsen att underkasta sig Guds vilja, finner på lögner om Gud? Gud vägleder inte dem som begår [sådan] orätt. 61:7

-Att vara hjälpsam och vänlig.
TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter. Gud älskar inte de högmodiga och skrytsamma. 4:36

-Att vara generös och långsint.
Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer. 3:200

-Att tillåta det goda och förbjuda det onda.
I UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som orätt och ni tror på Gud.

Om efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser hade trott [på denna], skulle det helt visst ha varit bäst för dem. Fastän det finns bland dem de som tror, har de flesta av dem förhärdat sig i trots och olydnad. 3:110

-Att inte bedra eller stjäla.
Och rör inte den faderlöses egendom – om det inte ör fråga om att föröka den – innan han har nått myndig ålder. Och mät och väg med fulla mått [i allt vad ni företar er] såsom rättvisa och rimlighet kräver – Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Och när ni yttrar er, yttra er med opartiskhet, även om det gäller en nära anhörig. 6:152

-Att inte döda.
EN TROENDE dödar inte en annan troende, om det inte sker oavsiktligt. Den som av misstag har dödat en troende skall befria en troende slav och betala blodspengar till den dödes närmaste, och de inte i en anda av försoning avstår från sin rätt.

Om [den döde], fastän själv troende, tillhörde en stam so är i krig med er, [är boten enbart] att befria en troende slav; men tillhörde han en stam som står i förbund med er, [skall gärningsmannen betala] blodspengar till den dödes närmaste och [dessutom] befria en troende slav. Den som inte är i stånd till detta skall fasta två månader i följd. Detta är den bot som Gud har föreskrivit, Gud är allvetande, vis. 4:92

-Att inte stjäla eller muta.
INKRÄKTA inte utan fog på varandras egendom och erbjud inte domarna förmåner för att med orätt, i fullt medvetande [om vad ni gör], tillskansa er något av andras egendom. 2:188

Domaren: Jag ser att du har skägg. Kan du förklara detta.

-Som läkare har jag lärt mig att hos män växer den automatiskt pga. en hormon som kallas testosteron.

Domaren: Våra säkerhetspoliser har följt dig i ett par dagar och såg att du går till moskén fem gånger per dag. Kan du berätta vad det är för hemliga möten ni håller där?

-I moskén träffas vi för att be Gud om skydd, god hälsa och förlåtelse.

Domaren: Det rapporterades att din fru tar sig en trasa på huvudet och det syns inte mycket av hennes kropp. Kan du förklara vad är det för primitivt sätt att klä sig?

-Vad gäller kläder har jag inte sytt dem själv och inte hon heller utan vi köpte dem från stora och kända klädaffärer. Den ena är Olins och den andra är M&H dessutom tror hon på att hennes personlighet skall identifieras med hennes kvalifikationer och inte hur hon ser ut.

Domaren Vad har ni för planer för denna planet?

-Att anstränga oss att leva som goda medborgare och följa Koranens principer.

Domaren: Vad har ni för målsättningar?

-Att alla ska få leva i fred, i samverkan och samförstånd, fria att tro och välja sin övertygelse, fria att uttrycka sig, och att all skall ha respekt för varandras rättigheter.

Efter att domaren lyssnat på den misstänkte förklarade han sitt domslut.

Domaren: Du är förklarad skyldig och dömd till döden för att du inte hör till denna planet.

En annan misstänkt som satt och väntade på att dömas till samma öde började med att säga:

Herr domare, jag har tänkt över vad jag har gjort för misstag och nu vill jag erkänna.

Jag heter ingenting och härstammar från apor och en gång i tiden var jag amöba. Principer har jag inga och för mitt skägg skall du inte oroa dig, jag skall låta mig kastreras, och hormonbehandlas, då växer det aldrig mer tillbaka. Vad gäller mina planer, livsmål och drömmar, dem har jag redan glömt. Moral och etik är bara skämt, tro på att vi finns och är skapade är en lögn. Koranen och de gamla heliga böckerna är påhitt och Gud är bara en rollfigur från Hollywood.

Maktkamp och krig är den roligaste hobbyn, rasism och klasskillnader är grunden för rättvisa, missbruk och nihilism är ett nöje, Oj förlåt, vad gäller min fru, henne skall jag registrera som allmännytta. Förut när hon inte var fri vågade inga män ragga upp henne eller njuta av att titta på henne varken på gatan eller på jobbet. Tänk att jag har bara idag kunnat förstå att kvinnans frihet är att göra precis som männen vill. Hon skall klä sig precis som männen vill och arbeta på de villkor männen vill.

Hur skulle hon skriva, svara på telefon, undersöka, undervisa eller tala med kunderna när hon har en slöja på huvudet och en lång skjorta och kjol? Dessutom i ett sådant samhälle där kvinnan inte har fått sin äkta frihet har man inte kunnat registrera många fall av våldtäkt eller sextrakasseri på jobbet eller splittring av familjer. Jag håller med dig, varför inte skrota allt som säger att vi finns och tänker när det finns andra som kan bestämma om vi ska finnas eller tänka. För resten innan jag går iväg: Vad vill du att jag ska äta idag och vad skall min fru ha på sig idag?

Domaren: Du är förklarad skyldig och dömd till döden för att du vet för mycket.

Salaam Juli-Augusti 1999 Sida6-7