Ramadans meddelande

Ramadan – Webislam

As-Salamu Alaikum

Mitt namn är Ramadan.

Vissa känner mig redan, jag ser dem ler. Kommer ni ihåg mig? Jag förstår också varför ni är så upphetsad …

Det är ett förhållande av många år och jag har inte glömt er. Jag känner er alla. Ja, alla dessa nätter av fred,
barmhärtighet, lugn och alla dessa böner… Vi delar salat, dua, Koranen, och många tårar …

Detta år, som alla andra, kommer jag med många överraskningar, gåvor, kort, tecken, viskningar, mirakel och prövningar.
Jag är den Barmhärtigastes budbärare till Sina tjänare. Han har talat för mig om var och en av er, och om ni bara
visste… om ni bara visste hur värdefulla ni är för Honom …

Han sa det: Jag älskar dem alla.

Jag kommer inbjuden av jorden. Var finns de generösa som ska välkomna mig? Var finns armarna som ska hälsa på mig? Dessa
kommer att lyckas och uppnå framgång, och de som vägrar det, förlorade och olyckliga är de.

Jag är väldigt glad …

I år kommer jag att träffa nya ansikten, och andra hjärtan kommer jag att beröra i Kina, Australien, Japan, Jordanien,
Spanien, Senegal, Sverige …

Nya muslimer och barn som har blivit äldre. För dem har jag mycket speciella gåvor och från Allah, styrka, tro och
välsignelser.

Till dem vill jag presentera mig:

De har talat om mig, era vänner, föräldrar och era kunniga har nämnt mig i sina böcker. Jag är bror till Muharram, Safar,
Shaaban och Shawal … Och tack vare min Herre, bland dem den mest speciella. Jag är en mycket värdefull del av tiden.
Och tid är guld. Genom att bli Koranens månad hedrade Allah mig.

Allah sa till mig:

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och
en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden
ut.
(2:185)

Och er profet Muhammad (frid vare med honom), ett exempel att följa och vägledaren för hela mänskligheten, ville alltid
träffa mig när han redan hade den högsta Paradiset försäkrat före hans död…

Han sade: ”O Allah! Välsigna denna månad Shaaban, och låt oss leva tills vi når Ramadan.” Tror ni på mig nu, när jag säger
att jag inte är vilken månad som helst?

Allah förbereder en speciell miljö för min närvaro, Han stänger helvetets portar och öppnar Paradisets och källorna till
ära. Han kedjar vår fiende och ondskans ursprung, Iblis. Han fördubblar de goda gärningar och radera misstag. Om Allah
förlåter tusentals, varför inte bli en av dem?

Jag ber er om ett bra mottagande, en plats i era hjärtan, mer uppmärksamhet och ansträngning, det är dagar som flyger
bort… och jag är på väg till er… Vakna!

Och jag varnar er, min närvaro är kort…

Var förbered, Oh framgångs sökare!

Å andra sidan … är jag ledsen, mycket ledsen… Jag ser i världen så mycket hat och i varje hörn ett krig. Vad händer
med er, Allahs representanter på Hans jord? Detta kan inte fortsätta så. Du och jag kommer att ändra det till en mer
rättvis värld. Vi drömmer om det och vi ska uppnå det.

Jag hoppas att se dig snart och att vårt möte ska vara till din fördel, jag är angelägen om att se dig. Vad tycker du?

Med vänliga hälsningar

Ramadan