Ramadans innebörd


IIF:s Redaktion

Varje år i Ramadan, den nionde månaden i den islamiska månkalendern, över en miljon vuxna muslimer fastar från gryningen
tills solnedgången, de avstår från mat, dryck och sex under denna period.

De äldre, resande, gravida kvinnor eller sjuka får bryta fastan och komplettera det senare under året med andra dagar. Om
de inte kan, får de ge mat till en person som behöver det för varje fastedag de missat. Ungdomar börjar fasta när de når
puberteten, men vissa väljer att göra det ännu tidigare.

Varje kväll bryts fastan med Iftar, en lätt måltid som föregår middagen. Många muslimer går också upp tidigt för att äta
frukost (suhoor) innan fastan börjar.

När fastan startar, varje person som vill fasta, bör tillkännage sin avsikt att fasta, ”Jag kommer att försöka fasta i dag
av kärlek till Allah. Oh Allah, gör det enkel för mig och acceptera min fasta.”

När tiden för att bryta fastan vid solnedgången närmar sig, ska muslimerna säga ”O Allah, för Dig har jag fastat, det är
Dig jag tror på, det är Dig jag litar på och med Din mat bryter jag min fasta.”

Ramadans fasta är en av de fem pelarna i Islam tillsammans med trosbekännelsen (Shahada), bön (Salat), som utförs fem gånger
om dagen, den sociala bidrag (Zakat), 2,5 % eller mer av ens årliga vinst som ska till behövande, studenter, mm, och
pilgrimsfärden (hajj) till Mecka, som utförs minst en gång i livet.

Ramadan är också den månad i vilken Koranen började uppenbaras för profeten Muhammed, den siste av Guds sända Profeter.
Uppenbarelserna pågick under 23 år tills den blev fullförd.

Även om fastan är bra för hälsan genom att eliminera gifter och föroreningar från kroppen, den betraktas främst som en
metod för självrening. Genom att ge upp, även för en kort tid, de världsliga nöjen, en fastande person förstår bättre
värdet på livsmedel och de svårigheter dem som saknar dem måste gå igenom. Man växer i sitt andliga liv.

Fastan innebär inte endast att avstå från mat och dryck, utan också om att eliminera de negativa och omoraliskt beteende
och visa solidaritet med dem som har någon typ av behov.

Syftet med fastan är många. Allah (HoäH) säger i Koranen, muslimernas heliga bok, att fastan är föreskriven för de troende,
som tidigare förskrivits till människor som levde före dem, för att hjälpa att förvärva självkontroll och göra dem mer
medvetna om Gud.

Därför är Ramadan en månad för andlig tillväxt och ökad socialt ansvar. Den som uppfyller de muslimska religiösa
förpliktelser under denna månad får en belöning 70 gånger högre än i resten av året.

Ramadan är en tid av stor glädje och lycka för muslimerna i världen. Man fastar under dagen och ber och läser Koranen under
en god del av natten.

Det finns en speciell natt denna månad kallade Lailatul Qadr (Ödets Natt), som nämns i Koranen som en natt av nåd och ljus.
Varje bön eller handling av dyrkan som sker i den har mer värde än summan av dem som gjorts under en period på tusen
månader. Denna natt firar man Koranens första uppenbarelse till profeten Muhammed genom ängeln Gabriel.