Närmare 350 000 svenska muslimer kommer som varje år att fasta under fastemånaden Ramadan fr.o.m. den 11 augusti.

Ramadans fasta (Sawm) är den fjärde pelaren i Islam, en mycket viktigt handling i den islamiska religionen eftersom de första uppenbarelserna av Koranen till Muhammed (fvmh) skedde under denna månaden.

Fastan under Ramadan är en handling som utförs av muslimer världen över, en fjärdedel av mänskligheten. Omkring 350 000 svenska muslimer börjar på onsdag med en upplevelse som väcker nyfikenhet och som uppmärksammas av många.

Ramadan som är namnet på den nionde månaden i den islamiska kalendern (månkalender) varar i 29 eller 30 dagar.

Under fastans tid måste muslimer avstå från att äta, dricka, röka och sexuellt umgänge från gryningen ”Fajr” till solnedgången Maghrib.”

Dagen börjar med en måltid precis innan gryningen (Suhoor). Sedan får man fasta och arbeta hela dagen fram till solnedgången. Vid solnedgången får man bryta fastan och äta frukost (Iftar), helst dadlar och vatten enligt en tradition som kommer från profeten Muhammed. Under natten gör man en speciell bön ”Salat Taraweeh.”

De sista tio nätterna i Ramadan är en viktig tid för andlig kraft, en tid då alla försöker komma närmare Allah och öka deras Iman (andlighet). Natten då Koranen uppenbarades för profeten Muhammad, känd som Ödes Natt (Lailat ul Qadr), firas den 27 Ramadan. Koranen säger att denna natt är bättre än tusen månader. Därför spenderar många muslimer hela natten med att göra Salat och Dua (bön).

Fastan är en fullständig rening och ett medel för att utveckla ens medvetande och personlighet för att bli en god och bättre muslim. Tungan, ögon, öron, och andra delar av kroppen är också skyldiga att avstå från alla slags synder, om man vill få full belöning från sin fasta. Man ska också kontrollera sin ilska och vrede, göra goda gärningar, utöva personlig disciplin, och förbereda sig för att handla som en god muslim och en god människa under och efter Ramadan.

Den som fastar, genom att avstå från världsliga bekvämligheter även om det är bara för en kort tid, får en större medkänsla för de hungriga, och fördjupar sitt andliga liv och sin självkontroll.

Solidaritet är Ramadans anda, att stödja de som inte har något. Muslimer samlas i moskén för att be, eller också hemma hos en släkting eller bekant för att äta tillsammans. Detta är en perfekt tid för att förenas och förlåta varandra om man är oense.

Ramadan är också en tid att läsa Koranen, solidaritet med andra, att rena vårt uppförande och göra goda gärningar för den muslimska gemenskapen och hela samhället.

I slutet av fastemånaden firas Eid al Fitr. Efter den utmattande och tröttande perioden av fasta är nu dags att avbryta den. Efter avhållsamheten kommer festen, en speciell dag, en dag av glädje. Eids dagen är mer än någonsin en dag av Takbir, en dag där man säger Allahu Akbar, den dag då muslimer upprepar det väsentliga i Islam, att Allah är störst av allt, och allt annat är ingenting i jämförelse till den Absoluta Sanningen.

Det är rekommendabelt att göra Ghusul (ta en dusch), parfymera sig, och ta på sig festkläder för att delta i den gemensamma bönen som avslutar Ramadan. Bönen följs av en kort predika.

Det rekommenderas att äta ett udda antal dadlar innan Salat (Bönen).

Det är också rekommendabelt att gratulera varandra på Eid, och säga till varandra ”Taqabbal Allah Minna Wa Minka” (må Allah acceptera våra handlingar).

Med Eid al Fitrs firandet avslutas fastemånaden.

Vi önskar en GLAD RAMADAN till alla våra läsare.