Ramadan Kul för små muslimer

Maria Zain – Onislam.net

Under Ramadan avstår vi från mat och dryck från soluppgång till solnedgång, allt för Allahs skull.

Naturligtvis finns det mer i Ramadan än bara det, men det är det första intrycket små barnen får. Så muslimer firar
närvaron av den heliga månaden, men inte alla, eftersom visa inte deltar i fastandet, inte än.

Små barn springer runt, små barn ber om snacks, små barn vill ha en kram, små barn under läsning tid. Många unga
familjer har fortfarande små barn som inte kommer att fasta ännu. Men bara för att de inte är redo att gå in i detta
med att avstå från mat och dryck under dagen, och njuta av firandet i det, det finns ingen anledning till varför de
minsta medlemmarna i våra hushåll bör lämnas vid sidan nät det gäller att njuta av Ramadan samtidigt.

Små recept för små barn

Det mest grundläggande begreppet av Ramadan, även för små barn, är att avstå från mat och dryck från soluppgång till
solnedgång. Och en av de många fördelarna med fastan är hälsan. För dem som ännu inte börjat fasta, är Ramadan ett
bra tillfälle att ingjuta goda matvanor.

Det kan vara besvärligt för fastande mödrar att ständigt behöva förbereda mellanmål för sina små barn i hela långa
dagar, men med enkla recept som kommer att hjälpa barn att uppskatta hälsosam mat kommer de att få sitt intresse för
Koranens livsmedel att växa.

Frukt, dadlar, russin och honung är några av de produkter som nämns i Koranen och de flesta av dem är lätta att
tillreda. Använd välsignelserna i dessa naturliga godis och barn kommer att bli mer mottagliga för tanken på Allahs
välsignelser och lära sig goda vanor under den heliga månaden. Dadlar i synnerhet har en lugnande effekt på deras
temperament, något som en mor helt skulle uppskatta.

Att få barnen att hjälpa till med förberedelse av måltider för iftar är också en bra idé om måltiderna är enkla.
Åtminstone skulle de kunna uppskatta det hårda arbetet inför det kommande iftar.

Skapa en välsignelser träd

Mer om välsignelser, skapa en välsignelse träd. Använd en affisch för att skapa en trädstam och klipp ut färgglada
löv för dina små. Fråga dem varje dag om de välsignelser de känner att de har fått och be dem rita eller skriva ut
dem på bladen. Klistra in dem till trädet och titta på hur träden växer under Ramadan.

Efter en månads arbete med att skriva ner välsignelser och lägga dem i en annars karga trädstam, låt dem förundras
över hur många välsignelser de fick under hela månaden!

Kom ihåg att kommentera om Allahs barmhärtighet och kärlek för dem. Du kan också prata med dem, under Ramadan, om
hur de kan ”betala tillbaka” Allah för all Hans vänlighet, genom du’a, genom välgörenhet och även genom gott
uppförande.

Barn kan komma på de mest geniala idéerna och det skulle vara trevligt att hålla reda på dem också. Kanske kan detta
vara ett nytt projekt tillsammans.

Sagostund i moskén

Om det är möjligt, försök att gå samman med andra familjer med barn i samma ålder för gemensamma sagostund.

Detta kan göras i moskén eller vid olika hem om man turas om att använda alla deltagarnas hem. Turas om att berätta
historier om profeten Muhammed (fvmh). Det finns ingen tid som Ramadan för att vidarebefordra seerah (att följa) i
Allahs budbärare vördnad och engagemang för Allah och Hans fulländade religion, islam.

Andra berättelser som skulle fungera perfekt under denna månad är berättelser från Koranen. Ju mer hör barnen och
vet om Koranen, även om de är för lite för att kunna läsa, desto starkare blir islams rötter som planteras i deras
hjärtan. Det är alltid en bra idé att starta tidigt, när de är väldigt unga för att så imans (tros) frön, när de är
fortfarande små och rena.

Att delta i gemenskapens arbete

Att ta ofta barnen till moskén och delta i alla möjliga aktiviteter är också ett bra sätt att genomsyra kärleken för
Ramadan i dem.

Att be dem att placera bönemattorna, städa upp platsen för bön eller ställa tillbaka för iftar, är några små sätt
som kan vara roligt och lärorika för små barn.

Dessa aktiviteter gör också Ramadan mer ”konkret”, något de kan relatera till när de blir äldre.

Lyssna på Koranen

Att läsa Koranen dagligen är ett måste särskilt under Ramadan, men utöver det, att få barnen att lyssna på Koranen
hjälper att uppmuntra deras kärlek till Allah genom att plantera Allahs budskap i deras undermedvetna.

Spela Koranen under dagens lugna stunder och när de slumrar för natten. Detta gör det möjligt för dem att föra
vidare budskapet till nästa dag. Ju tidigare vi bygger vanan att läsa och lyssna på Koranen, desto längre kommer
Koranens effekter att pågå och de kommer att bära dem fram till sina äldre år.

Att ge bort

Ramadan är en bra tid att ge bort. Gå igenom era tillhörigheter med dina barn och avgör vad som kan ges bort till de
fattiga, särskilt föräldralösa barn som kan uppskatta urvuxna kläder och leksaker.

Att låta dem välja leksaker och kläder som de kanske vill ge bort är ett bra sätt att lära dem välgörande
handlingar. Samtidigt som vi räknar alla dessa välsignelser, kan vi också relatera till välgörenhetens välsignelser.
Ju mer barnen uppmuntras (tvingas inte) att ge, desto mindre benägna blir de att odla materialistiska värden i
framtiden.

Uppmuntra dina barn att packa upp det de valde och gå tillsammans till moskén eller närmast välgörenhets
organisation för att lämna det. Att låta barn att delta i urvalet av det som ska ges bort gör att de blir mer
tacksamma för kläder och leksaker de fortfarande har.

Kom igång med sadaqah sparbössa

Förutom att ge bort till välgörenhet, sätt igång med en sadaqah sparbössa för familjen. Förbered och dekorera en
burk för att lägga i alla små mynt som finns i huset. Uppmuntra dina barn att lägga dem i sparbössan och titta på
hur den fylls under de närmaste veckorna. Sparbössan sedan kan doneras till moskén när Ramadan är över och/eller när
sparbössan fylls till brädden.

En du’a varje dag …

Att säga en du’a varje dag kommer att uppmuntra barnen att be till Allah. Föräldrarna måste göra du’a för sina barn
hela tiden och ett trevligt sätt vore att göra det högt, en du’a varje dag för varje barn.

Att höra sina namn i föräldrarnas du’a skulle uppmuntra barnen till att göra du’a för dem själva, även om Ramadan
månad har gått ut, liksom för deras föräldrar.

Rita upp en Eid nedräknings karta

Förutom Ramadan, få barnen att vara glada om Eid. Starta en nedräknings karta till Eid och häng den på en gemensam
vägg i huset. Boka av varje dag som går så att barnen kan se hur Ramadan framskrider. Detta är ett bra sätt att lära
sig veckodagar och lära sig att använda siffror.

För att göra det extra roligt, lägg till en dadel (eller en för varje barn) i varje dag som finns i kartan. Barnen
kommer att kunna njuta av en dadel i slutet av varje dag.

Små barn kommer inte att kunna fasta, men de kan säkert uppmuntras att uppskatta Ramadan. Genom att göra Ramadan
roligt och konkret och genom att lära dem Allahs barmhärtighet, kommer barnen att växa upp med en varm och
uppskattande bild av den heliga månaden som något som är speciell och spännande, även som en som är välsignad med
deras föräldrars närvaro, vilket gör att Ramadan känns som en mycket helig månad, även om de äter små saker under
hela dagen.