Ramadan 2020: WHO:s råd om Covid-19 pandemin

Hanan Ben Rhouma – Saphirnews

Med Covid-19 pandemin befinner sig muslimerna runt om i världen under exceptionella omständigheter när vi kallas att
börja fastan under Ramadan månad.

Denna period brukar präglas, i normala tider, av sociala och religiösa sammankomster på kvällen, efter att fastan
har brytts. Vanor som nödvändigtvis måste läggas inom parentes för att begränsa spridningen av det nya coronavirus
som det hittills inte finns något känt botemedel på.

I detta avseende publicerade den 15 april Världshälsoorganisationen (WHO), med hjälp av sitt regionala kontor för
östra Medelhavet, ett dokument med titeln ”Säker Ramadan-praxis i samband med COVID-19” (Safe Ramadan practices in
the context of the COVID-19). I detta dokument ger WHO ”råd om folkhälsa om sociala och religiösa praxis och Ramadan
sammankomster som kan tillämpas i olika nationella sammanhang.”

Många länder, särskilt i den muslimska världen, har tagit ledningen för att drastiskt begränsa eller till och med
förbjuda sammankomster, särskilt på platser för tillbedjan. Dessa är ”väsentliga mekanismer för att kontrollera
spridningen av infektionssjukdomar” säger WHO. ”Avbokningen av sociala och religiösa sammankomster måste övervägas
på allvar. (…) Om sociala och religiösa sammankomster avbryts är virtuella alternativ (TV, radio, digitala
plattformar, sociala medier) möjliga. Om Ramadan sammankomster tillåts, bör åtgärder vidtas för att mildra risken
för överföring av COVID-19” rekommenderade Världshälsoorganisationen.

Religiösa ledares viktiga roll understryks

”Nationella hälsomyndigheter bör ses som den viktigaste källan till information och råd om fysisk distansering och
andra åtgärder för att hindra Covid-19 spridning i samband med Ramadan” sade WHO som påpekade att ”religiösa ledare
måste vara involverade i beslutskedjan så att de aktivt vidarebefordrar alla beslut som kan påverka händelser
relaterade till Ramadan”.

WHO erkänner de religiösa ledares väsentliga stödrollen för att få acceptans för begränsningar och förbud bland de
troende. För att göra detta, ”måste vi ge tydliga instruktioner och betona vikten av att respektera de nationella
förordningar.”

Den specialiserade byrån är orolig för ökningen av våld i hemmet ”där reserestriktioner är i kraft”, särskilt mot
kvinnor, barn och marginaliserade människor. På denna punkt har religiösa ledare också en viktig roll att spela
genom att ta en ”beslutsam ståndpunkt mot detta våld, ge stöd och uppmuntra offren att be om hjälp”.

Covid-19 patienter ska inte fasta

Hittills har ”inga studier gjorts på fastan och risken för infektion med Covid-19 viruset” rapporterar WHO. ”Friska
människor borde kunna fasta under denna Ramadan, som under tidigare år” enligt Världshälsoorganisationen.

Å andra sidan, personer som är smittade med Covid-19 ”bör överväga att inte göra det, i enlighet med de undantag som
föreskrivs av religion, i samråd med sin läkare, precis som med andra sjukdomar”.

I frågor om välgörenhet, de ”troende som under denna Ramadan vill göra donationer (sadaqat eller zakat) till de
drabbade, måste respektera åtgärderna för fysisk distans som är i kraft” tillade WHO. Om kollektiva måltider för att
bryta fastan (iftar) organiseras för de behövande, är det nödvändigt att ”överväga att använda enskilda förpackade
måltider” som måste förberedas i enlighet med ”regler för fysiskt avstånd under hela cykeln (insamling, förpackning,
lagring och distribution)”’.

Att lugna de troende trots omvälvningen av sociala praxis

”Även om de vanliga ritualerna och praxis kommer att utföras annorlunda i år, är det viktigt att lugna de troende
genom att förklara att de alltid kan reflektera, bli bättre, be, vara generösa och hjälpa andra, samtidigt som de
håller ett hälsosamt avstånd” rekommenderade WHO.

”Man måste vara försiktig med att upprätthålla banden med familj, vänner och äldre och hålla ett fysiskt avstånd.
Det är viktigt att uppmuntra användningen av alternativa kommunikationsmedel, särskilt digitala, säger WHO, innan
den tillägger att ”speciella böner riktade till sjuka och budskap om hopp och tröst är medel som respektera Ramadans
principer och samtidigt skyddar folkhälsan”.

Säker Ramadan-praxis i samband med COVID-19” (Safe Ramadan practices in the context of the COVID-19)