Ramadan 2020 – Vad du behöver veta om fastemånaden i 12 frågor

Lina Farelli – Saphirnews

Ramadan månad, en av de fem pelarna i islam, gör comeback i år under exceptionella omständigheter kopplade till
Covid-19-pandemin. Vad vill du veta om denna välsignade månad, dess datum, sina skyldigheter och dess förbud? Vad
betyder hälsokrisen för muslimer? Våra svar i 12 frågor för att veta det väsentliga.

1. Vad är Ramadan?

Ramadan, den nionde månaden i den Hijra (muslimska) kalendern, är en välsignad, inte en helig, månad där Koranen
uppenbarades för profeten Muhammad av ärkeängeln Gabriel. Fastan i denna månad beordrades till muslimer i dessa
termer i den heliga boken: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före
er – kanske skall ni frukta Gud.
(2:183).

Fastan påminner muslimer om denna uppenbarelse men den renar också deras kropp och själ. Ramadan är också en
möjlighet att närma sig Gud och ta hand om de fattiga.

2. Varför ändras Ramadans datum från år till år?

Den islamiska kalendern är en månbaserad kalender, den baseras på månens rotationer runt jorden. Den kristna (eller
gregorianska) kalendern är baserad på jordens revolution runt solen. Således har det kristna året 365 dagar och en
kvarts dag medan det muslimska året har 12 månader, som var och en varierar mellan 29 och 30 dagar.

Som ett resultat, varje år, börjar Ramadan månad 11 dagar tidigare än föregående år, jämfört med den kristna
kalendern som används i nästan hela världen.

3. Hur bestäms datumen för fastan?

Enligt den muslimska kalendern föregås Ramadan månad av Shaaban månad och följs av Shawwal månad. Traditionellt
bestäms början av Ramadan av uppkomsten av månskäran på kvällen till den 29:e dagen i Shaaban.

Vädret kan dock förhindra halvmånen blir synlig. I det här fallet rekommenderar profeten att slutföra månaden så att
den räknas 30 dagar: ”Fasta så snart du ser månskäran och bryt fastan så snart du ser den igen.” Men om den inte
blir synlig för ögonen, låt Shaaban vara 30 dagar. Nästa dag blir de facto den första dagen i Ramadan. Detsamma
gäller för att bestämma den sista dagen av fastan och därför Eid al-Fitr.

4. Hur kan datumen kännas i förväg?

Kunskapen om astronomi har utvecklats avsevärt sedan tillkomsten av Islam. Astronomer kan nu beräkna, närmast vid
sekunden, tiden, varaktigheten av månens utseende på himlen i varje land under året. Beräkningar genomförs och dessa
uppgifter registreras i förväg och görs tillgängliga för allmänheten. Det är därför vetenskapligt möjligt att veta
början av varje månmånad oavsett himlen för de närmaste åren.

5. På vilka datum börjar och slutar Ramadan i år?

Den enhetliga muslimska kalendern baserad på beräkningar tillkännager en månad med fasta spridda över 30 dagar med
start av Ramadan 1441/2020 för fredag 24 april och slutet satt till lördag 23 maj. Följaktligen är högtiden för Eid
al-Fitr, motsvarande den första dagen i Shawwal, planerad till söndag 24 maj.

För dem som inte följer den vetenskapliga metoden som gör det möjligt att bestämma datumen för Ramadan i förväg är
det tillkännagivandet från de nationella eller lokala organisationer under dess traditionella nätter av tvivel som
förväntas.

6. Vem kan undantas från fasta?

Iakttagande av Ramadan månad är obligatorisk för alla personer, män och kvinnor i fullständig besittning av sina
fysiska medel. Denna fasta är därför inte obligatorisk både för barn och för personer med dålig hälsa och som lider
av kroniska sjukdomar. De rekommenderas till och med att inte fasta därför att hälsa är en skyldighet i islam.

I detta avseende är Ramadan inte heller obligatorisk för gravida och ammande kvinnor. De med menstruation och
blödning efter förlossningen är också undantagna. Resenärer är också tillåtna att inte fasta.

Men, de dagar som man inte har fastat av dessa orsaker måste kompenseras, helst inom året. För dem som inte kan göra
det kommer det att vara nödvändigt att ge mat till en fattig person för varje dag som man inte fästat eller ge
motsvarande i pengar.

7. Kan undantaget gälla personer som är smittade av Covid-19?

Hälsokrisen kopplad till det nya coronaviruset innebär i sig inte en möjlighet för muslimer att skjuta upp fastan
för Ramadan månad, insisterar de muslimska religiösa myndigheterna.

Men hur är det med personer med Covid-19? På grundval av ovan angivna princip gäller undantaget alla personer som
inte har fysisk förmåga att fasta eller för vilka fasta kan få skadliga konsekvenser för hälsan. Covid-19 är en
sjukdom som fortfarande innehåller många mysterier, det är viktigt att gå till en läkare, det är denne som bäst
kommer att råda sina patienter.

Världshälsoorganisationen (WHO) anser på sin sida att personer som är smittade med det nya coronaviruset ”bör
överväga att inte göra det, enligt de undantag som föreskrivs av religion, i samråd med sin läkare, som med alla
andra sjukdomar”.

8. Vilka är de viktigaste skyldigheterna och förbuden för Ramadan?

Varje muslim uppmanas att inte dricka eller från gryningen (inte soluppgång) till solnedgången. Man får inte heller
röka och ha samlag under denna tid. Liksom resten av året måste man anta gott beteende och multiplicera goda
åtgärder.

För att slutföra Ramadan månad måste man betala zakat al-fitr, en allmosa som familjens huvud är skyldig för varje
person som utgör hushållet, när denne har råd med det.

9. Vilka är de nya skyldigheterna relaterade till hälsokrisen som ska respekteras?

Regeringen har förordnat en del åtgärder i fråga om social distansering och samlingar för hela befolkningen och
innebär bland annat en begränsning av rörelsen samt förbud mot religiösa sammankomster och även stora
familjesamlingar tills vidare. Återöppningen av moskéer och andra gudstjänstplatser kommer i bästa fall att ske
efter Ramadan.

Som ett resultat, och precis som med fredagsbönen, är nattbönerna för Tarawih, som är specifika för Ramadan, samt
Eid al-Fitrs bön omöjliga att organisera i moskéer. Muslimer uppmanas av alla muslimska organisationer att be hemma
och bara bryta fastan med medlemmar i deras hushåll.

Riter och vanor är tvungna att anpassas till den rådande situation men dessa åtgärder hindrar inte de troende från
att leva med lugn, även med intensitet, denna fastemånad. Moskéer och föreningar har inrättat onlinetjänster för att
upprätthålla länken med de troende under denna period av begränsad rörelse och samling, och de ser till att man har
tillgång till predikan, Koran läsning och föreläsningar.

10. Vad är Allmaktens Natt?

Allmaktens Natt (eller Laylat-Al-Qadr) är enligt muslimsk tradition det gudomliga dekretets natt, det är under denna
natt som Gud kommer att förordna allt som kommer att hända året efter.

Denna natt, under vilken Koranen uppenbarades, inträffar under en av de udda nätter under de sista tio dagarna i
Ramadan månad, med andra ord en av nätterna till den 21, 23, 25, 27 eller 29 Ramadan. Muslimska forskare hävdar att
Allmaktens natt är mer exakt natten den 26 till den 27:e dagen i Ramadan månad.

11. Hur mycket är zakat al-fitr?

Zakat al-fitr sätts av muslimska organisationer i Sverige och i år är det 75 kronor per person sedan, en allmosa som
familjens huvud betalar för varje person som utgör hushållet, så länge denne har medel.

Parallellt med zakat al-fitr uppmanas de troende som inte kunde utföra fastan av skäl som anses giltiga i islam och
som inte kan kompensera med fasta på andra dagar att därefter betala fidja, en kompensationsgåva (att ge mat till en
behövande för varje missad dag).

De som har valt att inte fasta eller medvetet brutit sin fasta måste, förutom att kompensera för missade fasta
dagar, betala kaffara, en renande gåva (att ge mat till 60 behövande människor eller motsvarande pengar per missad
dag. Annars måste de fasta i två månader i rad.

12. När och till vem ska zakat al-fitr betalas?

Ramadan allmosa ska betalas före Eid al-Fitr bön. Det kan betalas från och med månadens första dag för att
underlätta dess hantering och omfördelning. Zakat al-fitr är avsett i prioritetsordning för de fattiga i närheten,
sedan för de mest avlägsna. För detta kan den anförtros en moské som sedan tar hand om omfördelning av den eller
betalas till en humanitär organisation efter eget val.

Eftersom hälsosäkerhets åtgärder ledde till att moskéerna stängdes, har flera av dem implementerat online lösningar
för att möjliggöra insamling. De trogna som är vana att ge sin zakat al-fitr till moskéer måste därför söka
information om hur de kan betala till dem som de brukade göra eller betala allmosan till andra organisationer eller
moskéer.