Ramadan 2020: Tarawih böner hemma i fem frågor

Hanan Ben Rhouma – Saphirnews

Med den pågående Covid-19-pandemin, är tvungna alla muslimer i Europa och på andra håll att utföra de nattliga
bönerna, Tarawih, i sina hem snarare än i moskéerna. Även om dessa böner, som är höjdpunkten för kvällarna under
Ramadan, normalt utförs i grupper i moskéerna, utfördes de ursprungligen individuellt. Hur kan man utföra dem och på
vilka sätt?

Azzedine Gaci, ordförande för Villeurbanne moskén och talesman för teologiska rådet för imamerna i Rhône, Frankrike
(CTIR), som anser att ”utegångsförbud och sociala distanseringsregler kommer att återställa Tarawih böner under
Ramadan till sin verkliga status” svarar på några frågor.

Vill du påminna oss om tarawih bönerna status i islam och vad islamisk tradition säger om deras meriter?

Azzedine Gaci: Tarawih nattbönerna som utförs under Ramadan är inte obligatoriska i islam men är starkt
rekommenderade och mycket meriterande. Enligt en hadith som rapporterats av Bukhari och Muslim, säger profeten
Muhammad, fred vare med honom: ”Den som vakar under Ramadan med tro och räknar med Guds belöning, kommer alla hans
tidigare synder att förlåtas honom.”

Med utegångsförbud och social distansering är de religiösa sammankomsterna inte längre möjliga. Hur kan tarawih
utföras hemma?

Vi kan göra tarawih i grupper eller individuellt. Ursprungligen utfördes dessa frivilliga böner individuellt vid
profetens tid.

I år har muslimer i Europa inget annat val än att utföra dessa nattböner hemma. Hos vissa muslimska lagskolor,
särskilt malikitskolan, rekommenderas det faktiskt att göra tarawih hemma, med sin familj. Slutligen kommer den
nuvarande situation att återställa Ramadan månads tarawih till deras verkliga status, nämligen frivilliga böner,
mycket meriterande och som bör utföras ensam eller med familjen, hemma.

Tarawih utförs mellan Aisha bön och Fajr bön, dagens första dagliga bön. Antalet cykler (rakaa) varierar mellan 8
och 22, men de flesta av profetens hadither betonar att tarawih måste göras i åtta cykler, till vilka man måste
lägga till Aisha bön (fyra cykler), shafaa bön (två cykler) och witr bön (en cykel), det vill säga allt som allt 15
cykler (rakaa).

Utövandet av denna ritual i moskéer går ofta hand i hand med åtminstone en fullständig recitation av Koranen av
imamen. Är det faktum att man kan enbart några få suror från den heliga boken ett problem för att uppfylla Tarawih?
Kan vi läsa Koranen när vi utför dessa böner?

Dessa böner varar i genomsnitt en timme när de görs i moskén. De kan hålla längre när muslimen utför dem hemma.

Vissa människor drar nytta av dessa nattböner för att avsluta läsningen av hela Koranen men detta är inte en
skyldighet. Muslimen kan läsa ett eller flera suror (kapitel) i Koranen. Han kan nöja sig med att läsa och upprepa
de små surorna om han inte känner till många. Han kan också läsa suror eller passager från Koranen genom att hålla
den heliga boken i sina händer eftersom det i slutändan är en frivillig bön.

Kan dessa böner genomföras genom att följa böner från en imam som sänds på sociala nätverk eller på TV?

Nej. Frågan har nyligen behandlats av vissa rättspraxisråd (fiqh), särskilt av Europeiska Fatwa och forskningsrådet.

Vissa jurister godkänner det på personlig basis, men nästan alla forskare tror att muslimerna inte kan utföra
Tarawih genom att följa en imam på sociala nätverk eller på TV, vare sig imamen befinner sig i en moské eller hemma
och om det är en live eller en uppspelning. I själva verket är imamens närhet och de troendes samling på samma plats
obligatorisk.

Ramadan månad ger oss emellertid en möjlighet att tillfälligt avskärma oss från tv och sociala nätverk för att be
som en familj, med sina barn och gå tillsammans på Guds väg.

Vilka råd kan de ge muslimerna för att dra full nytta av Ramadans fördelar när man stannar hemma?

I en värld som plågas av en aldrig tidigare skådad etisk och ekonomisk kris och ett så svårt, så plågat och så
outhärdligt vardagsliv, kommer Ramadans fastan i precis rätt tid för att kunna komma närmare sin familj och förena
sig med Gud.

Att be med kärlek, läsa Koranen med meditation och komma ihåg Gud genom dhikr (invokationer) är de väsentliga
andliga aktiviteter som den välsignade Ramadan månad bjuder oss till, utan att glömma naturligtvis att stödja de
fattiga, de behövande och mer generellt alla de vars ansikten präglas av livets svårigheter. Var uppmärksam på dig
själv och stanna hemma för att rädda liv.