Rädslans logik

Juan Carlos Redondo – Terapi Center Breve Sakina

Rädsla är våra viktigaste primära känsla som gör att vi kan öka vår förmåga att hantera och anpassa oss till den
verklighet som omger oss med det huvudsakliga syftet att överleva.

Problemet uppstår när denna adaptiva reaktion blir en patologisk reaktion som leder till blockering och stelhet och
som hindrar oss från att utveckla våra förmågor och uppnå våra önskemål. Vår tolerans för osäkerhet blir kraftigt
reducerad och vi börjar uppfatta vid varje hörn ett potentiellt hot. Därför i sökandet efter den efterlängtade
säkerhet, kommer motivationen för att känna och kontrollera rädslans olika aspekter att ökar exponentiellt, vilket
kan orsaka olika problem eller psykiska besvär. Och i detta försök att kontrollera situationen, kommer den enskilde
att välja mellan huvudsakligen två alternativ för att försöka lösa sitt problem, undvikandet och sökandet av stöd.

Undvikandet av fruktade situationer, det som man inte kan förutse eller kontrollera, är i själva verket en dödlig
fälla som så småningom leder person, som tar den i praktiken, i en spiral av undvikanden som leder till en
minskning av perceptionen och tilltron till sina egna resurser.

I sin tur, när man söker hjälp för att klara av fruktade situationer, i verkligheten, det man gör är att också
bekräfta ens oförmåga eller bristande resurser för att klara själv en situation. Även om på kort sikt detta innebär
en viss tröst och lindring, kommer rädslan på lång sikt att öka med åtföljande minskning av självkänslan när man
får budskapet om att man får hjälp enbart för att man inte kan klara det själv.

Dessutom, tillsammans med dessa två dysfunktionella strategier och i sina försök att veta vad som skrämmer honom,
den enda den rädda kommer att uppnå i sina medvetna och frivilliga ansträngningar att uppfatta några tecken på
rädsla blir, paradoxalt nog, att förstärka uppfattningen av dessa symtom vilket leder till en ond cirkel utan slut.
Även i hans medvetna och frivilliga insatser för att uttrycka sina egna resurser kommer han att hämma dem och med
det skada sin självkänsla.

”Den rädda bygger sina rädslor och sedan installerar sig i dem.” Emil Cioran

Kort sagt, det är den rädda som genom sina ihärdiga försök att skydda sig och minska rädslan, genom att sätta i
praktik med de bästa avsikter det som fungerar bäst enligt sin erfarenhet, den som bygger sina egna spöken som
sedan blir tvingad att lida under. Det är den upprepade och misslyckade försök att utöva kontroll som leder honom
till att tappa kontrollen.