Råd till äkta män

Sherif Mohammed

 

Jag ska böja min äktenskapsrådgivning med att tala om andra världskriget, den brittiska armén och den egyptiska öknen…

Ett av de mest avgörande slagen i andra världskriget var slaget vi El Alamein, som utspelade sig vid El Alamein i norra Egypten sommaren 1942. Det är välkänt att Tyskland hade ockuperat norra Afrika och hade tagit sig in i Egypten. De hoppades kunna ta kontrollen över Suez-kanalen, sedan ockupera oljefälten i Iran och Irak, därefter attackera Sovjetunionen söderifrån osv.

Britterna var fast beslutna att aldrig låta de hända, så de kallade in sin bäste soldat, general Bernard Montgomery och uppbådade en enorm styrka för att stoppa tyskarnas obönhörliga frammarsch. Det blev ett stort slag. Tysklands drömmar krossades, britterna van och många soldater dig och begravdes i öknen i El Alamein.

Vad som är viktigt för oss här och nu är inte vad som sedan hände med britterna eller tyskarna. Vad som är viktigt för oss är att efter kriget kom en del av de dödade soldaternas familjer till El Alamein för att besöka deras gravar. Några lämnade inskriptioner på sina käras gravstenar. Skolbarn i Egypten åker ibland på utflykt till El Alamein och läser orden på de olika gravstenarna. Bland dessa finns en ung engelskas ord på hennes makes grav. Hon skrev: ”I världens ögon var du bara en soldat, men i mina ögon var du hela världen”.

När man gifter sig, får man inte bara en hustru, man får hela världen. Från och med nu och i resten av dina dagar är din fru din partner, kompanjon och bästa vän. Hon kommer att dela dina sorger och glädjeämnen, dina framgångar och dina misslyckanden, dina drömmar och bekymmer. När du är sjuk, är hon den som bäst kan sköta om dig, när du behöver hjälp kommer hon att göra allt för dig, har du en hemlighet kommer hon att bevara den, när du behöver goda råd kommer hennes råd att vara de bästa.

Hon kommer alltid att vara med dig. När du vaknar på morgonen kommer det första du fäster blicken på vara hon. Under dagen kommer hon att vara med dig, och om hon inte är kroppsligen närvarande, kommer hon att tänka på dig, och be för dig med hela sitt hjärta, sinne och själ. När du går till sängs på kvällen är hon det sista dina ögon ser; och när du sover kommer du att fortsätta se henne i dina drömmar. Hon är hela din värld och du är hennes.

Den bästa beskrivningen av närheten mellan makar jag personligen någonsin läst är koranversen som lyder: ”De är era klädnader och ni är deras klädnader”. Faktiskt är äkta makar som klädnader för varandra för de förser varandra med skydd, trygghet, täckning, stöd och utsmyckning som kläder ger människor. Tänk på bara en resa i Alaska på vintern utan kläder! Våra makor ger oss samma skydd och bekvämlighet, täckning och stöd på vår resa genom livet på denna jord, som kläder på en resa i Alaska.

Förhållandet makar emellan är det mest otroliga av alla mänskliga relationer; den stora kärlek, ömhet, intimitet, närhet, barmhärtighet, medkänsla, lugn och stillhet som fyller makarnas hjärtan är helt outgrundligt. Den enda rationella förklaringen är att det är Guds verk. Bara Gud i sin oändliga makt, gränslösa nåd och stora vishet kan skapa och ingjuta dessa starka känslor i makarnas hjärtan. Faktum är att Gud påminner dem som söker bevis på Hans existens att se på känslorna mellan makar som är ett tecken som visar människorna att Han finns, som Han säger i Koranen: ”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” (30:21)

Men det mänskliga hjärtat är inte statiskt, det är väldigt dynamiskt. Känslor kan ändras med tiden, och gör det. Kärlek kan vissna och förblekna. Äktenskapet kan försvagas om man inte tar hand om det. Äktenskaplig lycka kan man inte ta för given; fortsatt lycka kräver konstant uppmärksamhet från båda parter. För att den äktenskapliga kärleken ska överleva och växa, måste jorden underhållas, skötas och få näring. Här är några tips om hur man kan få trädet att växa. Vårt dagliga liv är hektiskt och omges av exakta tidsplaner och ”deadlines”. För ett par kan det betyda att man inte har någon tid tillsammans, långt från alla yrkesåtaganden.

Ni får aldrig låta detta hända. Försök att tidvis försäkra er om tid för er själva, borta från resten av världen. Kom ihåg att profeten Muhammed, frid vare med honom, tog sig tid att fara ut i öknen och tävla med sin hustru Aisha.

Gå ofta ut med din fru; gå och shoppa, hälsa på släkt och vänner, gå till moskén, gör utflykter osv. Profeten tog med sin fru och tittade på de unga etiopierna som sjöng och dansade. Behåll romantiken vid liv. Dagens levnadssätt har nästa förändrat oss till robotar eller högteknologiska maskiner utan känslor. Att visa känslor är nödvändigt för att förhindra att äktenskapet rostar och sönderfaller. Kom ihåg att du kommer att bli belönad för att du visar din hustru dina känslor. Profeten har sagt: ”Man kommer att bli belönad för allt man gör för att behaga Gud, tom för maten man stoppar i sin hustrus mun”. Underskatta aldrig vikten av sådana till synes bagatellartade saker som att stoppa mat i din hustrus mus, öppna bildörren osv. Profeten lät sin hustru stiga på hans knä när hon skulle rida på sin kamel.

Försök att finna tid till att be tillsammans. Att stärka bandet mellan er och Gud är den bästa garantin för att era äktenskapliga band ska förbli starka. Att ha frid med Gud ger alltid med frid hemma. Minns att profeten gav goda ”nyheter” till makar som steg upp på natten för att be tillsammans. Profeten uppmanade t o m den andra av makarna som vaknade först att väcka den andra genom att hälla kallt vatten i ansiktet på honom/henne. Gör alltid ditt bösta för att vara god mot din fru i både ord och gärningar. Prata med henne, le mot henne, rådfråga henne, fråga om hennes åsikt, tillbringa ”kvalitetstid” med henne och kom alltid ihåg att profeten sade att ”den bäste bland er, är den som är bäst mot sin fru”.

Slutligen är det ju vanligt att makar lovar att älska och ära varandra tills döden skiljer dem åt. Jag tycker att löften är bra t o m fantastiskt men det är inte tillräckligt! Det räcker inte att du älskar din hustru, du måste också försöka älska det som hon älskar, hennes familj, hennes nära och kära måste bli dina nära och kära. Var inte som en av mina kollegor som var missnöjd för att hans frus föräldrar skulle komma på besök i några veckor. Han sa mycket uppriktigt till sin fru; ”Jag gillar inte dina föräldrar”. Självklart såg hon honom argt rakt i ögonen och svarade: ”och jag gillar inte dina!”

Det är inte heller tillräckligt att älska henne tills döden skiljer er åt. Kärleken ska inte ta slut, och vi tror på ett liv efter detta där de rättfärdiga ska återförenas med sina makar och barn.

Det bästa exemplet är profetens kärlek till Khadija, som var hans hustru i 25 år, som inkluderade alla dem hon älskade och fortsatte även efter hennes död. Flera år efter Khadijas död hade han fortfarande inte glömt henne och när en get slaktades i hans hus kom han alltid ihåg att skicka kött till Khadijas familj och vänner. Älska din hustru och det din hustru älskar, inte bara fram till döden, utan ända tills ni får vara tillsammans igen i nästa liv Insh’Allah.

 

Salaam, Nr 2 – 2000, Sida 10-11