Qutub Minaret, åtta sekler senare

Néstor Marín – Prensa Latina

 

Synlig från de flesta delarna av New Delhi, när smogen och dimman tillåter det naturligtvis, Qutubs minaret står obevekligt på sin plats, söder om Indiens huvudstad och precis som Sfinxen ser tiden passera förbi.

Mer än åtta århundraden har gått sedan den första sultanen i Delhi, Qutb-ud-Din Aibak började bygga den år 1193, för ett ändamål som fortfarande är inte helt klart.

Medan de flesta lärda säger att dess syfte var att fungera som minaret för Quwwat-ul-Islam moské, vars ruiner ligger vid minaretens fötter, andra säger att det kan ha varit ett minnestorn för att fira en seger eller ett vakttorn.

Oavsett ändamål, är sanningen att dess konstruktörer och arkitekter har lämnat oss ett av de bästa exemplen på islamsk konst.

Minareten som är byggd på tegel gjord av röd sandsten och är 72,5 meter hög, står på en bas av 14,3 meter i diameter.

En spiraltrappa med 379 steg leder in till toppen, men det är förbjudet för allmänheten att gå upp sedan många år, detta för att bevara monumentet som förklarades världsarv av Unesco 1993.

På skylten placerade på den numera stängda dörren till minaret står det att Aibak hann se bara basen och första våningen, han dog efter fall från sin häst under en polo match.

Iltutmish, hans efterträdare, fortsatte med arbetet och lade till ytterligare tre våningar tills Sultan Firuz Shah Tughlug avslutade det 1368.

Hela utsidan av minareten som anses vara den högsta i världen är täckt med inskriptioner och verser ur Koranen som ristades in stenen.

Drabbat av jordbävningar och otaliga blixtrar under sina 800 år, Qutub Minar, som det populärt kallas, står nu inför ett annat hot relaterad till modern tid.

Enligt en färsk undersökning påverkas monumentet av de vibrationer som orsakas av kommersiella flygplan som flyger dagligen på låg höjd under inflygning till den närbelägna Indira Gandhi International Airport.