Profetisk historia – Isak

Nevzat Savas – www.svida.com

 

Middagssolen lyste på himlen. Profeten Abraham var trött efter att ha gjort en predikan och satt framför sitt hus och tänkte på sin son Ismael som han hade lämnat i fjärran. Vilka svåra prov de hade övervunnit tillsammans! Han hade lämnat sin fru och son i öknen, senare drömmen om offret, och baggen sänd av Gud och högtiden…

Abraham bar Guds kärlek, blind tro och mycket respekt i sin själ. Även om han spenderade alla nätter med att dyrka Gud, han trodde inte att han kunde berömma Honom och förkunna Hans helighet tillräckligt nog eftersom det fanns så många gåvor som Gud hade gett dem! Han mindes sin son igen. Ismael hade en speciell plats i sin fars hjärta.

Vid denna tidpunkt steg ner tre änglar från himlen i mänsklig form. De hade vackra ansikten. Det var Gabriel, Mikael och Rafael (1). De hade kommit för att besöka Abraham och besegra Lots folk.

De gick tyst. När de stod framför Abraham stannade. Han tittade upp men han kunde inte känna igen dem. Änglarna hälsade honom. Han stod upp och hälsade dem med ett leende också. Han bjöd in dem till sitt hus. Det var något mycket märkligt i deras ansikte, de gick in i huset. Abraham talade till sin hustru Sara efter att han bjöd dem att sitta ner. Sara hade åldrats mycket men fortfarande bar hon trons ljus i sina ögon. Abraham sade:

– Vi har tre gäster.

– Välkomna dem! Var kom de ifrån och vilka är de?

– Jag vet inte. Det kan vara så att de kommer från långt håll, men deras kläder ser ut som våra. Har vi något att äta?

– Vi har inte tillräckligt med mat. Det finns en halv stekt lamm, slakta ett lamm till och stek det. De är utlänningar och har ingen mat, inga djur att rida. Självklart är de fattiga och reser. Jag antar att de är väldigt hungriga.

Kort efter var maten klar. Sara satte det stekta köttet i mitten av bordet och sedan lämnade hon rummet. Abraham bjöd gästerna till bordet. De satt tillsammans men besökarna åt inte något. Abraham var mycket förbryllad. Han visste inte vilka de var och trodde att de kanske vara illvilliga människor. Han förstod inte varför de inte åt något av maten. De hade mystiska attityder.

Änglarna visste vad Abraham tänkte. De sade leende:

– Var inte rädd! Vi är änglar. Vi äter inte något eftersom vi inte behöver mat. Vi är här för att ge dig goda nyheter. Du kommer att ha en son som ska heta Isak (2). Han är en profet. Isak kommer också en son som ska heta Jakob. Också han en profet.

Sara blev mycket rörd, hon visste inte vad hon skulle säga. Hon skrek samtidigt som hon slog sina kinder med sina händer:

– Jag är mycket gammal, min man också. Hur kan vi ha ett barn i vår ålder?

– Det är Guds befallning. Bli inte förvånad! Guds barmhärtighet och överflöd är med er!

Gud skulle ge Sara en son eftersom hon var lydig, tålmodig och lojal. Denne son skulle bli Ismaels bror. Han skulle trösta henne i sin sorg över att vara barnlös. Hon hade önskat så mycket att ge sin man en son, men hon blev aldrig gravid.

Hon var ledsen för att inte kunna ge sin man en son och därför hade hon fått sin make att gifta sig med deras tjänare Hagar och fick ett barn, Ismael. Men nu Ismael och hans mor Hagar var långt borta. Hon saknade dem fruktansvärt. Hennes öde var att ha tålamod under alla svårigheter. Slutligen gav Gud henne det glada budskapet om en son. Isaacs födelse var ett mirakel.

Profeten Isak växte upp omgiven av sin fars kärlek. Deras hem var alltid ett heligt hus eftersom änglar besökte dem och Gud gav uppenbarelser till sin far. Hans blod var fullt av Guds vishet. Slutligen gjorde Gud honom till Sin budbärare.

Profeten Isak ägnade sitt liv åt att kalla folk till Guds raka väg. Han var som sin far Abraham och hans äldre bror Ismael. Det fanns många profeter bland hans avkomma. De goda nyheterna om Jakobs födelse gavs av änglarna. Profeterna Josef, Moses, Jesus, Johannes och Sakarja är ättlingar till profeten Isak.

Anmärkningar

  1. I Koranen namnges som Cebrail, Mikail och Israfil.
  2. I Koranen döptes han som ”Ishak”.