Profeten Muhammeds (fvmh) löfte till de kristna

Dr. Muqtedar Khan

Muslimer och kristna tillsammans utgör mer än femtio procent av världen och om de levde i fred, skulle vara
halvvägs till världsfred. Ett litet steg vi kan ta för att främja harmoni mellan muslimer och kristna är att
berätta och återberätta de positiva berättelserna och avstå från att demonisera varandra. I den här artikeln
tänker jag påminna muslimer och kristna om ett löfte som profeten Muhammed (fvmh) gav till de kristna. Kunskapen
om detta löfte kan ha en enorm inverkan på beteendet hos muslimer mot kristna.

Muslimerna respekterar i allmänhet de prejudikat som deras profet har etablerat med sina handlingar och försöker
praktisera dem i sina liv. År 628 e.Kr., en delegation från Katarinaklostret kom till profeten Muhammad (fvmh)
och bad om hans beskydd. Han svarade med att bevilja en stadga om rättigheter, som jag återger nedan i sin
helhet.

Katarinaklostret ligger vid foten av berget Sinai och är världens äldsta kloster. Den har den näst största
samlingen av kristna manuskript efter Vatikanen, och är en del av mänsklighetens arv. Här finns också den äldsta
samlingen av kristna ikoner. Det är en skatt av kristen historia som har fortsatt stark under 1400 år under
muslimernas skydd.

Löftet till Katarinaklostret:

”Det här är ett meddelande från Muhammad ibn Abdullah, ett förbund med dem som antar kristendomen, när och
fjärran, vi är med dem.

Sannerligen jag, tjänarna, de som hjälper och mina anhängare kommer att försvara dem, eftersom de kristna är
mina medborgare, och vid Allah! Jag är emot allt som misshagar dem.

Det bör inte finnas något tvång mot dem. Man ska inte heller avlägsna deras domare från deras jobb eller deras
munkar från deras kloster. Ingen ska förstöra ett hus som tillhör deras religion eller skada det, eller ta något
från dem till muslimernas hem.

Om någon tar något från dem, kommer denne att förstöra Allahs förbund och vara olydig mot Hans Profet.

Sannerligen är de mina allierade och har min försäkring mot allt som de hatar. Ingen är tvungen att resa eller
tvungen att slåss. Muslimer måste kämpa för dem. Om en kristen kvinna gifter sig med en muslim, det kommer inte
att ske utan hennes godkännande. Hon ska inte hindras om att besöka kyrkan för att be. Deras kyrkor ska
respekteras. De ska inte hindras från att reparera eller från att uppfylla sina förbund. Ingen från
(muslimernas) nationen bör vara olydig mot detta förbund till den sista dagen (världens ände).”

Den första och sista meningen i brevet är av stor vikt. I dem finns ett evigt och universell löfte. Muhammed
säger att muslimer och kristna när och fjärran, och med det avvisar omedelbart eventuella framtida försök att
begränsa löftet till Katarinaklostret. När han beordrar muslimerna att lyda den tills Domedagen, underminerar
brevet eventuella framtida försök att upphäva privilegierna. Dessa rättigheter är omistliga. Muhammed förklarade
de kristna, alla av dem, som hans allierade och han likställde misshandel av de kristna som en kränkning av
Allahs förbund.

En anmärkningsvärd aspekt av brevet är att inga förutsättningar krävs av de kristna för att njuta dessa
privilegier. Det räcker att de är kristna. De är inte skyldiga att ändra sin tro, de behöver inte göra några
betalningar och är inte skyldiga till något. Det är en stadga om rättigheter utan skyldigheter! Dokumentet är
inte ett modernt fördrag om mänskliga rättigheter, men även, om den skrevs 628 AD, skyddar tydligt rätten till
egendom, religionsfrihet, arbetsfrihet och personlig säkerhet.

Jag vet att de flesta läsare kommer att tycka, vad är det med det? Jo svaret är enkelt. De som försöker
underblåsa osämja bland muslimer och kristna fokuserar på frågor som splittrar och betonar konfliktområden. Men
när källorna som Muhammeds löfte till kristna anropas, byggs broar. Det inspirerar muslimer att övervinna
intolerans och genererar goodwill hos de kristna som kan känna en växande rädsla för islam eller muslimer.

När jag tittar på islamiska källor, finner jag aldrig tidigare skådade exempel på religiös tolerans och
integration. De får mig att vilja bli en bättre människa. Jag tror att förmågan att leta efter det goda och göra
gott finns i oss alla.