Profeten Muhammed, Insan al Kamil

Muhammad Leal Roel

 

BISMILLAH, AR-RAHMAN, AR-RAHIM

Med Allahs nåd har jag haft tillfälle att upprepade gånger läsa profeten Muhammeds, frid vare med honom, biografi. Först när det inte fanns mycket information på spanska och inte heller på Internet, läste jag upp till tre gånger Martin Lings bok ”Muhammed” och Hadith samlingen sammanställd i boken ” The Garden of the Righteous” av Imam Nawawi samt andra mycket korta biografier som distribuerades via ambassader och vissa muslimska välgörenhetsorganisationer utomlands.

Men trots att det inte finns mycket information i Mexiko, spridningen av islam på spanska och Internet, tack vare Allah, har haft en betydande ökning, något som har gett mig tillfälle att läsa andra mer fullständiga biografier, mer detaljerade och traditions trogna som ”The Sealed Nectar”. Profeten Muhammads biografi av Sheijh Safi-ur-Rahman Al-Mubabarakfuri, ”Muhammed är Guds budbärare” av Abdurrahman till Shesha och ”Profeten Muhammed” av M. Fethullah Gulen, och jag vet att jag fortfarande har mycket att läsa om profeten Muhammeds liv och arbete samt hans Sunna, hadith vetenskapen som Bukhari och Maliks insamling, som lyckligtvis finns också på spanska.

Trots det vill jag ändå dela med läsarna min uppskattning, min begränsade kunskap och min vision av profeten Muhammed, som muslim och anhängare av Mawlawiyya Sufi traditionen som jag försöker följa.

Muhammad är inte bara profeten (Nabi) och Allahs sändebud (Rasulallah), han är också vår Lärare och den rätta vägen (siratal-mustaquim) som leder oss till Allah, enigheten och den absoluta verkligheten. Som Nabi är han profetskapens sigill, med honom avslutas profetians cykel som uppmanar människor till det goda (som i böneutropet: ”Hayya Al Falal” – kom till det goda). Som Rasulallah, är Muhammad budbäraren och Allahs sändebud, han är Allahs nåd för alla världar, han har skickats till alla riken, plats och tider för att lära oss och förmedla till alla skapade varelser Allahs minne, Koranen. Därför att enbart de som minns Allah, minns sitt himmelska hem och vägen tillbaka. Som Lärare, lär han oss den rakaste vägen för att komma så snabbt som möjligt till Allah. I själva verket är han vägen eftersom hans Sunna är vägen och det ljus som lyser upp vägen är den heliga Koranen, Guds mirakel som skickades och planterades i Muhammad.

Profeten Muhammed är Insan al Kamil, den perfekta människa, en modell för dem av oss som betrakta sig som muslimer och sufier, han är framför allt, oberoende av hans andliga rang, en komplett människa och Allahs trogna tjänare . Han var en lydig och god son, en utmärkt, respektfull och kärleksfull make och far, en trogen följeslagare och vän, en arbetare, herde och affärsman hedrad och dedikerad, en religiös och politisk ledare, en rättvis politiker och en barmhärtig militär som ägnade sig åt Gud och Hans verk. Han var engagerad och berörd av det andliga, sociala och ekonomiska utvecklingen i det egna samhället och mänskligheten, en modell och exempel på karaktär och uppträdande i alla aspekter av livet.

Tillåt mig hänvisa till vissa aspekter av hans personlighet, som hans biografer nämner och som understryker hans andliga tillstånd och hans närhet till Allah. Jag ber om en ursäkt på förhand om jag missar något eller om min bedömning är kort och begränsad.

 1. Han delade sin tid i tre delar: den första var för Allah, den andra för sin familj och det tredje för sig själv, även om allt han gjorde var för sin kärlek till Allah
 2. Han hade en beundransvärt intellekt.
 3. Allt han gjorde var det i Guds namn.
 4. Han var uppriktig.
 5. Han hade god moral, etik och kamratskap (Han vägleddes av den Heliga Koranen).
 6. Han var vänlig och hade god uppförande.
 7. Han visade sin förkärlek för reformer och försoning.
 8. Han befallde att göra det goda och förbjöd det onda.
 9. Han älskade renheten. Han brukade säga: ”Jag hatar att nämna Guds namn när jag är i ett tillstånd av orenhet.”
 10. Han var nog med sina ord.
 11. Han utmärkte sig i sin dyrka a Gud.
 12. Han visade tolerans och vänlighet.
 13. Han var nog med sitt utseende och sin hygien.
 14. Han var inte skrytsam men ödmjuk.
 15. Han var omtänksam, han förnekade inte någon något om det man frågade efter var inte emot Gud.
 16. Han hade en orubblig tro och total underkastelse inför Allah.
 17. Han vänlig och medkännande.
 18. Han var rädd om att inte överskrida Guds gränser. Han var hängiven.
 19. Han sökte alltid att förenkla och underlätta.
 20. Han var generös och gästfri.
 21. Han hade en hjälpsam anda, han hjälpte alla i sin familj och sitt samhälle.
 22. Han var ärlig i allt. Alltid visade ärlighet och lojalitet.
 23. Han hedrade och respekterade de gränser som Allah har fastställd.
 24. Han visade tapperhet och mod i de frågor som krävde det.
 25. Han visade blyghet och blygsamhet.
 26. Han var ödmjuk.
 27. Han var envis och tålmodig.
 28. Han eftersträvade rättvisa och jämlikhet i alla frågor.
 29. Han fruktade Gud och var alltid medveten om Honom
 30. Han var nöjd med vad han hade och hade ett generöst hjärta.
 31. Han önskade det bästa för all, även för sina fiender.
 32. Han upprätthöll en nära relation med sina kamrater, vilka han också rådfrågade vid behov.
 33. Han besökte de sjuka.
 34. Han var tacksam mot Gud.
 35. Han var tacksam för människornas godhet.
 36. Han var generös med belöning.
 37. Han var inte fäst vid denna världens materiella ting. Han sa att han ”fanns i världen som en främling i skuggan av ett träd, som reser sig och går.”
 38. Han älskade att hjälpa andra.
 39. Han förväntade sig inte att bli serverad, han serverade sig själv. Han hjälpte med hushållssysslor.
 40. Han hade en oklanderligt liv.
 41. Han var pålitlig.

 

Jag avslutar med dessa ord.

O Muhammed, Allahs barmhärtighet vare alltid med dig! Om det inte var för dig, skulle Gud inte ha sänt ner koranen, som botemedel mot alla sjukdomar, särskilt för hjärtat och är en tröst för de som lider.

O Muhammed! Allahs barmhärtighet vare alltid med dig! Täck oss med din gröna mantel och acceptera oss som en del av ditt samhälle, så att vi blir igenkända vid den Yttersta Dagen.

O Muhammed! Allahs barmhärtighet vare alltid med dig! Låt oss som Abu Bakr (fred vare med honom) bli din följeslagare i ditt hjärtas grotta och under din kärleks skydd.

O Muhammed! Allahs barmhärtighet vare alltid med dig! Låt ditt hjärtas ljus upplysa våra hjärtan så att med din hjälp våra hjärtan kan öppnas för att ta emot den heliga Koranens ljus och kunskap som är den gudomliga ljus och kunskap.

O Muhammed! Allahs barmhärtighet vare alltid med dig! Du är en god vän och följeslagare på vägen, du är ljus i mörkret och en vägvisare för de som har ett blint hjärta.

Prisad vare Allah, Herre och världarnas upprätthållare. Vår tacksamhet till Allah – Den Allsmäktige – för Muhammed, Allahs nåd för alla världar.

Wa salamu Aleykum wa ramatuallahi wa barakatu