Om Viljan

Sheikh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti – Webislam

Mannen, i själva verket alla och varje sak, har tre aspekter: väsen, attribut och handlingar.

Om vi vill beskriva en person (eller sak) kan vi börja med dess form, fysikaliska egenskaper, och beskriva en man som
hög, smal, blond, blåögd, osv. Sedan kan vi beskriva hans förmåga genom att säga: stark, intelligent, visionär, snäll,
generös, osv. Dessa är dennes handlingar eller möjligheterna att utföra saker.

Både attribut och handlingar och funktioner hos en person kan förändras. Den höge kan bli ännu högre, de unga blir
gamla, den smale, tjock, den blonde, gråhårig. Handlingarna förändras också. Den starke kan bli svag, den generöse,
fattig och inte kunna ge.

När människans eller sakers form, karaktär och handlingar förändras, finns det något som förblir konstant, det är en
person eller saks väsen.

Allah den Högste blåste Sin själ i denna kropp av kött och ben. Kroppen kan vägas, mätas, förändras, den är
tillfällig, och förfaller, medan själen inte kan mätas, den är osynlig, odödlig, kommer från en annan värld.

När själen går in i kroppen, det är som ett äktenskap skulle genomföras. Köttet, modern, som är från denna värld,
förenas med själen, fadern, som kommer från himlen. Från detta äktenskap föddes två barn. Den ena som kallas hjärta
och som liknar fadern, längtar efter faderns land och är närmare och under ledning av sin far. Den andra sonen heter
ego, den har moderns egenskaper och är känner sig närmare moderns land och älskar denna värld.

I denna familj av ditt väsen, dina handlingar tillhör din karaktär, ditt beteende, din skönhet eller fulhet antigen
hjärtat eller ego. De kan förändras. Om de tillhör hjärtat är de i harmoni med sin far, den eviga själen. Om de kommer
från egot är de relaterade till sin mor, köttet och hennes land, världen.

Din form, ditt utseende, ditt beteende, dina handlingar, uttrycks först i vad du vill och önskar. Egot vill vad
kroppen vill, hjärtat vad Gud vill. Dessa önskningar manifesteras i ens vilja.

Viljan är att vilja ha något eller göra något, och att tro att du själv har möjlighet att få vad du vill ha, och tro
att du kan göra vad du vill. Viljan är en unik gåva som Gud har gett enbart människan. Det gör möjligt för människan
att välja det goda över det onda, det som är bra för en över det som är dåligt för dig.

Däremot vet man inte vad som är bra för en. Det är därför Gud har gett sina utvalda tjänare en förbättrad religion
som Han har fyllt med Sina välsignelser och Barmhärtighet. Detta är islam. När människan lyssnar till sitt hjärta och
är överens med sina önskemål och väljer att överlämna den mest värdefulla gåva från Allah, sin vilja, till Allahs stor
vilja, detta är islam. Då blir det gudomliga ljuset, skönheten hos Allahs älskade, människans utseende och får Ihsan
och befinner sig i sin Herres närvaro för evigt.

Det var en gång en klok shejk som hade fått marifatullah. Hans lands sultan var omgiven av rådgivare vars kunskaper om
vetenskap var av denna värld, kunskap om sig själva. De ledde fel sultanen och världen var lidande.

Den verkligt vise ville varna sultanen, men rådgivarna lät inte honom göra det. Så han utarbetade en plan. Han
förklarade offentligt att det inte fanns någon vilja hos människan.

Detta uttalande är kätteri (som att säga att människan är skaparen av sina egna handlingar). Sultanens rådgivare såg
detta som ett sätt att fördöma detta vis man och anklagade honom inför sultanen.

Sultanen bad dem att hämta detta vis man för att döma honom. Sultanen frågade: ”Är det sant att du sa att människan
inte har någon vilja, men Gud säger att det är hans gåva till mänskligheten?”

Den vise sade: ”Ja, jag har sagt att människan inte har någon fri vilja. Jag också bekräftar att människan har vilja.
Men vad säger ni själv, min sultan? Till exempel, tror ni att jag har en vilja?”

”Visst”, sa sultanen.

”Tror du att jag har förmågan att genomföra min vilja?”

”Självklart”

Den vise sade: ”I så fall är min vilja att era skatter ska fördelas bland folket!

Sultanen vände sig till sina rådgivare och sade: ”Svara honom.”

Rådgivarna talade bara motvilligt och protesterade. ”Han gör detta endast med intellektuella argument. Det är inte
seriöst.”

”Då förstör hans argument med era kunskaper” insisterade sultanen.

Rådgivarna var mållösa.

Den vise sade: ”Låt mig förklara min egen argumentation, min sultan”

”I er närvaro, i ert palats, allt är er vilja jag har ingen vilja alls.

När jag kommer hem, kan jag berätta för min fru, mina barn och mina tjänare vad jag vill och de kommer att göra det.
Där här jag egen vilja.

”Men även här finns det en sultan över alla sultaner, Herren över allt och alla, Allsmäktig, alltid levande, känd för
Hans egenskaper och handlingar, alltid närvarande i allt och alla. De som känner och som vet att de är i Hans närhet
hela tiden, för dem som är människor av hjärtat och väsen, det finns bara en vilja, Allahs gudomliga vilja. De säger
ingenting men genom Honom, de ser ingenting men bara Honom, de gör ingenting men bara för Honom.

”Sedan finns det de som inte är medvetna om Honom och vad Han är och som känner sig hemma i denna värld som är deras.
Det är de som har viljan och tror att de kan göra.”

De tror kanske att deras frihet sträcker sig fram till där andras frihet börjar. Samhället som utformades av män beror
på denna ansvarskänsla. Därför är människans vilja en gåva till mänskligheten.

Men de omedvetna vet att sällan händer det de vill, samtidigt som de ser de som har överlämnat sin vilja till den
största viljan, blir uppfyllda, i fred och glada, för vad som än händer med dem är till det bättre. De är avundsjuka
och kritiska av dem som har lämnat sin vilja och är aggressiva mot dem. Ändå är de dömda att misslyckas.

”Alla lovord ska vara till Gud”