Om lusten – En vädjan om återhållsamhet

Musulmanes Andaluces – www.musulmanesandaluces.org

När imam al-Ghazali introducerade en elev till vägen som leder till Allah, det första han gjorde var att övervaka deras
kost. Frosseri anses av denna lärare som något som förstör alla andra insatser. Imam Al Ghazali upprepade gärna hadithen
där profeten (fvmh) sade att det värsta behållaren
en människa kan fylla är sin mage, att det räcker med några tuggor för att en människa ska kunna stå upprätt, och om det
inte finns något annat val, de ska man reservera minst en tredjedel av magsäcken för fast föda, en tredjedel för vätskor
och den tredje del som är kvar för luft. I en historia berättas att en man kom in i det rummet al-Hasan satt och åt lunch.
Al-Hasan uppmanade honom att sitta ner och äta med honom, men mannen sa, ”Nej, Jag har precis ätit och har ätit tills jag
inte orkade mer” och al-Hasan svarade: ”Får en muslim äta tills han inte orkar mer?”

Förutom hälsofördelar har måttligheten i mat andra andliga effekter som ingen kan förneka. Vissa asketer kom att leva
nästan utan mat, men överdrifter är lika skadlig som frosseri. Det rätta, enligt Sunnah, är att äta och sluta innan man
helt har tillfredsställt sin matlust. De kunniga säger att detta sätt att äta är den hälsosammaste, den sätter stopp för
sjukdomar och ger tillräcklig styrka och smidighet. Och detta är vad en muslim behöver för att utveckla sin islam.

Muslimerna har fått råd om att alltid utbilda sig i denna fråga. För att bryta med frosseriet är nödvändigt att göra det
gradvis, ett steg i taget för att vänja sig med en stram matvana med utan att överdriva.

Det bästa med allt är måttfullhet: ”De bästa saker finns i mitten.” Det har sagts att det rätta är att sluta äta utan att
känna hunger eller mättnad. Det är då kroppen blir frisk, själens drivkraft stiger och reflektionen blir klart. Allt efter
man äter, ångorna som genereras i magen stiger upp till hjärnan, vilket leder till tung trötthet, hindrar hjärnverksamhet,
vacker dumheten och drar människan till bekvämlighet och sysslolöshet.

Tillsammans med dessa grunder, lär juridiska forskare ut att det är ful att låtsas måttfullhet på bordet framför värdar
eller gäster. Det är viktigt att inte förväxla saker. Det svåra är att alltid vara korrekt och rättvis med allt, och
frånvaron av denna attityd är grunden till slöseri eller girighet. Och eftersom det är viktigt och svårt, då är det lämplig
att välja noggrann sitt sällskap och lära av de bästa.

al-Hamdu lillah…

Tillsammans med mat frosseri nämner imam al-Ghazali den sexuella lusten. Han sade att Gud har gett den sexuella instinkten
makt över människan för att få två fördelar, reproduktion (barnafödande) och ingivelsen av al-Ajiras nöje och
tillfredställelse.

Den sexuella instinktens kraft hos människan är ett tillkännagivande av Allahs oändliga skönhet, så om någon verkligen
skulle lära känna det, skulle han eftersträva att ansluta sig henne på alla möjliga sätt. Asketens överdrifter, mystikernas
passion, de upplystas demens är alla i sin ande relaterade till den sexuella instinkten, en materiell bild av denna inre
sanning.

Profeten (fvmh) sa: ”Jag lämnar inte större osämja bland folk än kvinnorna för männen”, ord som erkänner den sexuella
attraktionens makt som kan skapa osämja. En sufi sade: ”Man kan anförtro mig vårdnaden av världens alla rikedomar, men
ingen får låta mig ta hand om, ens för ett ögonblick, en svart slavinna.” Detta betyder att det är lättare att övervinna
girighet, ambition, och alla andra avskyvärda beteende, men skönhetens lockelse är oemotståndlig, och detta på grund av
dess djupa betydelse, för sin inblandning i universums själ.

Således, i detta område ska en muslim vara måttfull för att närma sig Allah och inte blir förvirrad av något. Som i fallet
med frosseri, handlar det inte om att fördöma utan att använda Allahs gåvor på rätt sätt så att de verkligen berikar oss i
stället för att leda oss bort från Honom.