Och vad är du rädd för?

Natalia Céspedes Arjona – Webislam

Varje människa är unik och annorlunda. Gud har skapat människan med en hjärna och kropp och därför är känslorna en
del av oss själva, och det är inte något vi kan leva utan, men vi kan lära oss att kontrollera dem för att ha ett
bättre känslomässigt tillstånd och därmed ett mer balanserat liv.

Vad är rädslan?

Rädslan är en primär känsla. Ordet känsla kommer från det latinska ”motere” (flytta) och det är det som får oss att
komma närmare eller flytta oss bort från en viss person eller omständighet. Vi har alla olika rädslor, rädsla för
det okända, för att bli bedömd, rädsla för att misslyckas, att tala inför publik, ensamhet, att lida och känna
smärta, rädsla för sjukdom, dödsfall, rädsla för farhågor som har att göra med hur vi uppfattar oss själva eller
andra personer, rädsla för vissa föremål, djur, situationer eller omständigheter, hissar, flygplan, öppna ytor, mm.

Rädsla förlamar och blockerar oss, den hindrar oss att vara oss själva och när vi uppfattar att rädslan håller på
att ta över våra liv, då börjar misslyckandet. Rädsla är inte rationellt, det vill säga att även om vi resonerar
rädslan, den är inte logiskt och därför kan vi inte få att försvinna kroppens fysiologiska reaktion eller till och
med kan det få oss att känna oss ännu värre eftersom vi inte kan övervinna det och då kommer vi att gör en negativ
bedömning av oss själva. Rädslan har den grundläggande funktionen att skydda oss och förbereda oss för överlevnad
genom att varna oss om en möjlig fara i vår miljö. Därför vid olika tidpunkter kommer vi att känna oss begränsad
eftersom rädslan kommer att få oss att undvika situationer för att inte möta dem igen om vi upplevde dem i det
förflutna och misslyckades på något sätt tidigare, vilket innebär att vi att blockera oss själva.

Rädsla låter oss inte gå framåt så, hur ska vi hantera vår rädsla?

Rädsla som en grundläggande känsla är en manifestation av vad vi inte kan se inom oss själva, det vill säga, att
rädslan kan vara dold bakom andra känslor och vi inte märker det. För att konfronter vår rädsla måste vi möta den
öga mot öga, bli medvetna om det som får oss att känna oss dåligt och ta det första steget som innebär helt enkelt
att vilja ändra det, även om det skulle innebära att lämna vår komfortzon och överge den bekväm situation vi lever
i. Det är därför vi ibland väljer att förbli passiva inför nya möjligheter som dyker upp i våra liv, pga rädsla för
de förändringar som är nödvändiga för att gå vidare.

Tänk dig följande: smärta och lidande är nödvändiga för att fortsätta växa. Det förflutna kan inte längre skada oss
mer och framtiden är inte i våra händer, därför har vi endast detta ögonblick här och nu. Det viktiga är att börja
agera och alltid lita på de planer Gud har förberett för oss. Varje tillfälle vi tar som ett misslyckande kan vara
en möjlighet att ändra det vi känner är inte rätt i oss själva.

Att uppmärksamma och se i ögat vår rädsla kommer att minska känslornas intensitet i sig själv. Det är viktigt att
möta våra farhågor från grunden att vi är mer än vår egen rädsla, sedan:

– Lär dig att identifiera vilka rädslor du har för att kunna arbeta med dem.

– Blunda och börja känna rädslan, även om det är nödvändigt kan vi återskapa en situation där vi kände tidigare
samma rädsla.

– Observera det du känner, i vilken del av kroppen ka rädslan identifieras, hur den rädslan är, vi kan även sätta en
form, en färg, ett namn …

– Låt dig känna rädslan som om man promenerade genom den, observera hur den omsluter oss. Andas in det och känn hur
rädslans intensitet minskar.

– Fråga dig vad denna fruktan vill säga dig och vad denna rädsla innebär för dig.

Konfrontera dina rädslor med tro:

Det finns många saker som orsakar rädsla, t.ex. tidigare erfarenheter som leder till besvikelse, osäkerhet eller att
misslyckas igen. En av rädslans stora effekter är tvivel. Vi kan inte tro på lösningar och svar när vi är nedsänkta
eller vilsna i tvivel. Att hitta lösningar i stället för att älta obesvarade frågor kommer att leda till framgång
när man har framför sig några problem.

Utan tvekan kan vi, med tron, övervinna alla goda, svåra, dåliga eller lätta situationer i detta liv. Våra känslor
som rädsla, ilska eller sorg tillåter oss att stärka vår tro och lita helt på Gud. Därför bör vi tacka Skaparen för
allt som händer i våra liv som en gåva av möjligheter för att ändra och uppnå det som är bra för oss.

När livet blir mörk eller svårt eller när våra värsta farhågor kommer fram, det är då vi ska lita på Gud: Säg: ”Han
är min Herre. Ingen gud finns utom Han. Till Honom sätter jag min lit och till Honom vänder jag åter i ånger över
mina synder.”
(13:30)

Vi kommer att övervinna våra rädslor utan farhågor om att misslyckas och alltid med Guds hjälp.