Nysningar, en larmsignal från vår kropp

Adem Arikanli – Tidskrift Cascada

Tack vare dess förmåga att uppfatta lukter och förbereda luften för lungorna, är näsan ett enormt uttryck för
visdom för de mest utvecklade sinnen eftersom den är ett viktigt organ som ansvarar för kroppens skydd, samt
underlättar dess harmoniska drift.

För att leva måste vi andas. Syret, som är viktigt för oss, när den går igenom näsans smala kanaler på ett
turbulent sätt renas medan dess temperatur och fuktighet kontrolleras. Så förbereds luften vi andas, så att det
lämpar sig för lungornas alveoler. Således bearbetas på detta sätt i näsan femton kubikmeter luft som andas in
23 000 dagligen.

Baksidan av näsborrarna har försetts med en anpassningsbar mekanism med en sådan otrolig känslighet att forskare
har svårt att förklara det. Detta system inte bara reglerar temperaturen och fuktigheten i luften utan även är
utrustad med en mekanism som upptäcker skadliga molekyler som kan finnas i luften, och ger en larmsignal. Genom
att stimulera den nasala slemhinnan, börjar denna försvarsmekanism sin aktivitet genom att ta bort luften från
lungorna genom näsan och munnen med en hastighet som liknar en orkan, ett fenomen som kallas nysning. Tack vare
nysningen drivs ut det skadliga materialet som hade kommit in i kroppen.

Hur och varför nyser vi?

Det faktum att vi inte blir sjuka för ofta, trots de miljontals mikroorganismer som kommer in dagligen i vår kropp,
särskilt genom luften vi andas, är en gudomlig välsignelse. Mikroberna som penetrerar näsan med luften vi andas
stoppas tillsammans med dammen av små hårstrån som kallas flimmerhår, och de som lyckas komma igenom krävs av
den antibakteriella slem som produceras av näsans epitelvävnader av ett lösenord.

För molekylernas doft ska kännas av nervcellerna bör tjockleken hos slem vara omkring 0,06 mm, eftersom om det var
tjockare, skulle vårt luktsinne reduceras och om det är tunnare, skulle försvarssystemet försvagas, och det är
ganska troligt att flimmerhår skulle skadas. Dessutom, tack vare dess innehåll och täthet, har detta slem
förmågan att filtrera bort främmande partiklar från luften och fukta det så att det är acceptabelt för våra
lungor.

Därför att det är farligt att vissa partiklar överskrider den punkten, kommer igång organismens larmåtgärd som vi
kallar nysningar och därmed utvisningen av mikroberna. Nysning är en av de viktigaste försvarsmekanismerna hos de
övre luftvägarna. När tröskelvärdena i näsans nervceller stimuleras, når signalerna hjärnan och därefter uppstår
nysningsreflex.

När slemhinnevävnader stimuleras, utsöndras slemmen och kapillärerna vidgas samtidigt som man känner en stickande
eller kliande känsla i näsan. På grund av ordern hjärnan sänder till musklerna i huvud, hals och mage, bibehålls
luften i det område där stämbanden finns, kraftigt ökar trycket i lungorna och senare, när kroppen driver ut luften
på ett intensivt och plötsligt sätt, drivs ut även det främmande föremålet från näsa och luftvägar tillsammans med
luften.

Eftersom de nerverna ansvariga för nysningar är också anslutna med ögonen, är det vanligt att man segregerar tårar
och sluter ögonen ofrivilligt.

Förutom besväret hos de sjukdomar som orsakar nysningar såsom influensa, förkylning och bronkit, det kan också
orsakas av yttre faktorer såsom näspolyper, pollen, damm, parfymer, håret på vissa djur och till och med att
plötsligt titta mot ett starkt ljus. Eftersom vissa människor är mer känsliga för vissa saker, kommer de att
påverkas före och nysa. Andra är mer benägna att nysa på givna intervaller, till exempel, det har visats att
gravida har en större tendens att nysa på grund av de hormonella förändringar som de genomgår. Det har vidare
visat sig att medlemmarna i vissa familjer nyser ett visst antal gånger i följd (3-5 gånger) vilket tyder på idén
att attackerna av nysningar kan vara ärftlig.

Det är känt att män nyser mer än kvinnor och att vita gör det oftare än svarta. En av fem människor nyser när man
tittar mot en ljuskälla när man är i mörkret. På grund av den plötsliga ljusreflektion dras samman pupillen och
ökar flödet av tårar som når den högsta delen i näshålan och stimulerar slemhinnevävnaden i näsan vilket orsakar
nysning. Vid sjukdomar som vanlig förkylning, orsakar rinnande näsa nysningar mycket snabbt eftersom de blir
känsligare.

Se upp för klusterbomber

Nysningar är en av dessa sällsynta ögonblick när kroppen vill befinna sig i en annorlunda situation än den vanliga.
Nysning och hosta orsaka en förflyttning av luft så intensiv att slem löses och som resulterar i att droppar
bildas. Det har visat sig att hastigheten hos luften och partiklar den innehåller och som drivs ut genom munnen är
ca 160 kilometer per timme. Bärarna av sjukdomar såsom influensa sprider omkring hundra miljontals mikroorganismer
när de nyser, som ett kluster bomb. I molnet som formas kan finnas kvar i timmar i luften mellan 2500 och 5000
droppar. I takt med att droppdiametern minskar, ökar längden på deras vistelse i luften och därmed diametern på
dem som blir kvar i luften under en längre tid, vilket gör att sjukdomen sprids, är mellan 4 och 5 mikron.

Snarare än genom mat och dryck sprids tuberkulos genom intensiva andningsrörelser som nysning eller hosta, genom de
små droppar som innehåller bacillerna. När de sprids i luften i form av mindre partiklar, andas dropparna in av
friska individer genom andningsvägarna.

Om man inte sätter igång försiktighetsåtgärder i fråga om en virusinfektion, kan det spridas över hela världen inom
en månad eftersom de små droppar som transporterar virusen kan röra sig omkring fyrtio meter när man nyser, sex
meter när man hostar och två meter när man går. Därför förekommer sjukdomar som influensa, som sprids via droppar,
oftast under vintern. Om en person nyser flera gånger på platser med mycket folk, kommer viruset att spridas till
hundratals människor inom några minuter.

Är det fördelaktigt att nysa?

Flimmerhårens rörelse i de övre luftvägarna är viktigt för lungans hälsa eftersom de stoppar luftens skadliga
partiklar, vilket orsakar nysnings reflex och, tillsammans med slemmen, undviker att dem kommer in i lungorna,
vilket är således en viktig skyddande roll. Utandning av material som kan vara skadlig tillsammans med luften som
finns i lungorna ger stora fördelar, alltså, för att nysa kan andas naturliga pulver såsom svartpeppar, känd som
snus. När man nyser vidgas hjärtan och hjärnans ådror och tår och sinus passager öppnas och därmed den luft vi
normalt kan inte andas, drivs ut ur lungorna.

När vi nyser genereras i kroppen ett enormt tryck, speciellt i magen och hjärnan. Det resulterar i att en stor
mängd blod strömmar in i de kardiovaskulära ådror, skälet till att under ett nysningsanfall kan farliga situationer
uppstå t.ex. svimmande, emellertid är nysningar välgörande till hjärtat.

Att stänga helt munnen och hålla andan under en nysning kan orsaka lungbristningar och också revben kan gå sönder
till följd av en intensiv och obalanserad nysning. Om en person försöker att undertrycka en nysning genom av att
stänga mun och näsa när nysningsreflex äger rum kan denne lida hjärnskador och förlamning, och om trycket i
hjärnans kapillärer ökar, kan blödning uppstå. I dessa fall kan en del människor, särskilt de som har genomgått en
kirurgisk operation, skadas allvarligt. Dessutom kan de okulära ådrorna utvidgas till brytningsgränser.
Följaktligen, när nysa reflexen aktiveras, bör personen slappna av och inte försöka undertrycka den.

Förutom att skydda mot skadliga partiklar som kommer in i andningssystemet, är nysningen en reflex som hjälper till
att slappna av, lindra och stärka kroppen. Om vi inte hade denna reflex, skulle vi finna det svårt att bli av med
skadliga partiklar som är obekväma.

Under nysningen ökar viloperiod efter hjärtats diastole, tiden då hjärtats kammare fylls med blod, och det är
kanske därför vi använder ett uttryck relaterad till Gud när någon nyser. Profeten Muhammed (fvmh) sade: ”En av de
sex rättigheterna för en troende är att den andra recitera en bön när denne nyser” och ”Ett av de tillfällen där en
bön accepteras är när man nyser.” Det sades att Profeten täckte ansiktet med händerna eller en trasa och sänkte
tonen i sin röst.

Varje gång vi nyser påminns vi om värdet av hälsan Gud ger oss. Nysningar är ett tecken på nåd, inte bara för oss
själva utan också för dem som bevittnar tiden genom bön och med vilka vi delar känslor av tacksamhet.

Anteckningar:

Adem Arikanli är en turkisk frilansskribent intresserade av hälsa och biologi.