Nyhetssändningar är skadliga för hälsan

Juan-M. Dupuis – saludnutricionbienestar.com

En intressant idé utvecklat av Rolf Dobelli är att ackumuleringen av informativa nyheter skadar vår hälsa.

De får oss att bli mer rädda och aggressiva och minskar vår kreativitet och förmåga till reflektion. Om man slutar
läsa tidningar helt och hållet, kommer man att känna sig gladare. Detta har bevisats.

Nyheterna är för hjärnan som socker för kroppen. De är lätta att svälja och ger små inslag av nöje, de kräver ingen
ansträngning, men i slutändan skadar dem oss. Även om det verkar som att de bara håller oss informerade, fyller
”nyheterna” vår hjärna med fakta som saknar någon praktisk eller teoretisk användning i våra liv, de ligger utanför
vår räckvidd och ofta är de inte relevanta för oss alls.

Så, till skillnad från vad som händer när man läser böcker, vi kan svälja ett obegränsat antal rubriker, som om de
vore mångfärgade godis för själen.

Nyheterna är giftiga

Tänk dig följande exempel, en bil passerar över en bro och bron kollapsar. Hur kommer medierna att hantera nyheten?
Om föraren överlever, kan du vara säker på att han kommer att vara den första att säga sitt på nio nyheterna. Varför?
Eftersom det är spännande för betraktaren, som kommer att känna alla sorts spänningar av att höra vittnesmålet (vart
skulle chauffören, vad han tänkte, vad han kände…), och även för att detta är för journalisten en enkel information,
snabbt och billigt att framställa. Den mest användbara informationen som kunde ha hämtats från det som hände skulle
vara brokonstruktionens styrka och risken att något liknande kan hända någon annanstans. Men det är för komplicerat
att analysera och förklara av ”nyheterna”.

Faran med de uppgifter man får på detta sätt är de snedvrider vår uppskattning av risken. Till exempel, och på grund
av den roll som visa nyheter har i pressen och tvnyheterna, överskattar man risken att dö i en terroristattack och
istället underskattar man risken av att dö av kronisk stress. Likaså överskattar man lyckan i att vara rik och man
underskattar istället möjligheten att förstöra sitt liv genom att välja fel make.

Missbruket av nyheter är faktiskt giftigt för våra hjärnor, och det enda sättet att skydda oss skulle sluta vara att
sluta använda dem helt och hållet.

Det är inte möjligt att agera rationellt inför de bilder som visas i median. Att se hur ett plan kraschar påverkar
oss till den grad att vi inte kan låta bli att tänka på det nästa gång vi går upp på en, oavsett den faktiska
sannolikheten att något kan hända oss.

Nyheterna är värdelösa

”Av de 10 000 nyheter ni har läst eller hört under de senaste tolv månaderna, citerar en som har hjälpt er att göra
ett klokt beslut inom era privat eller professionell liv” säger Rolf Dobelli.

Faktum är att nyhetsförbrukning inte har någon praktisk användning. Medan vår hjärna behöver anstränga sig för att
försöka assimilera de saker som den han någon nytta av, men den behöver inte anstränga sig för att absorbera något
som helt enkelt ”nytt”.

Vi skapar falska illusioner när vi tror att genom att samla ett stort antal nyheter i vår hjärna, kommer vi att förstå
världen bättre. Det motsatta sker. Allt viktigt vi vet om livet inte finns i nyheterna, men det framträder långsamt
från våra egna reflektioner.

Så är det fallet med det personliga liv, men också i det professionella. Om att hålla jämna steg med nyheterna var
relevant för våra karriärer, skulle journalister som producerar dessa nyheter vara på toppen av pyramiden. Så är inte
fallet.

Anledningen till det är att nyheter inte få oss att reflektera, eftersom allt de gör är att bidra till att befästa
våra fördomar. För att reflektera behöver vi koncentrera oss, vilket innebär att vi inte borde bli avbrutna. Men
nyheterna är speciellt utformade för att avbryta oss.

Om man blir avbruten hela tiden medan man tänker och reflekterar, stannar idéerna kvar i korttidsminnet, utan någon
möjlighet att integreras långsiktig i minnen, vilket är just där de lagras.

Sådana permanenta avbrott förekommer inte bara i 24 timmars nyhetskanaler med sina ständiga rubriker om allt och
ingenting på samma gång. Även artiklar på nyhets webbplatser på Internet är nu full av länkar, så att när man läser
texten, blir uppmärksamheten avled från ämnet.

Kanadensiska forskare har visat att för det enkla faktum att texten innehåller länkar, minskar förståelse nivån,
eftersom hjärnan ständigt distraheras av att behöva fatta beslut om huruvida eller inte att klicka på dessa länkar,
vilket innebär att man avviker från ämnet.

Detta skulle förklara intrycket av att förlora minnet och koncentrationen, en utbredd känsla bland dagens ungdomar.

Nyheterna förgiftar kroppen

Nyheterna aktiverar ständigt det limbiska systemet i hjärnan. De katastrofer som presenteras i dagliga rubriker frigör
höga halter av glukokortikoider (kortisol). Detta ändrar immunsystemet och minskar produktionen av tillväxthormonen
som ansvarar för regenerering av kroppen. Nyheterna kan i sig utsätta en person med ett (verkligt) lugnt liv att
hamna i en situation av kronisk stress.

Höga nivåer av glukokortikoider försämrar matsmältningen, minskar tillväxten av hudceller, hår och ben, ökar
nervositeten och man blir mer känsliga för infektioner. Man kan komma att känna sig rädd, aggressiv och en minskande
synfält.

Nyheterna fungera som läkemedel. Mer eller mindre medvetet, är vi medvetna om många ämnen, från situationen i ett
lokal fall till situationen i Venezuela efter Hugo Chavez tid, genom kollektiva uppsägningar och nedläggning av
företag som inträffar varje dag i dessa tider. Och media frestar oss ständigt att vilja veta ”vad som händer härnäst”.

Forskarna trodde förut att de hundra miljarder nervceller i hjärnan stabiliserade sina anslutningar i vuxen ålder.
Idag vet vi att så inte är fallet. Cellerna bryter ständigt gamla anslutningar för att skapa nya. Ju mer konsumerar
vi information, desto större antal nervbanor ägnas till ytliga arbetsuppgifter och ett mindre antal ansvarar för
djupa reflektioner. De flesta konsumenter av information, bland annat de som brukade vara ivriga läsare, har förlorat
förmågan att läsa långa artiklar och böcker. Efter ungefär fyra eller fem sidor, blir de trötta, uttråkade,
koncentrationen försvinner, de behöver röra på sig… eller somnar de direkt. Anledningen till det är inte att de har
åldrats eller att de har viktigare saker att göra, utan att deras hjärna fysiska struktur inte är längre densamma.

En annan särskilt olycklig effekt med nyheterna är att vi drunknar med händelser som vi inte kan göra något åt. När
vi hör berättelser om olika katastrofer som plågar varje hörn av världen blir vi passiva och sjunker i en negativ,
pessimistisk, fatalistisk stämning och kanske till och med förlorar all emotionell förmåga eller medkänsla för andra,
liksom tron på framtiden.

Ett annat sidoffer av nyheterna är kreativiteten. ”Jag känner inte någon kreativ anda som har slukat nyheter, eller
författare, eller kompositörer, eller matematiker eller fysiker eller forskare eller musiker, eller formgivare eller
arkitekter eller målare. Tvärtom, jag känner många sjuklig sterila människor som konsumerar nyheter som om det vore
en drog” säger Rolf Dobelli.

Allt detta betyder inte att vi i den här världen inte behöver journalister. Tvärtom, de är nödvändiga för att redovisa
de viktigaste fakta som rör vårt gemensamma öde, både lokalt och globalt. Därför handlar det inte om att radikalt
försöka sluta med att bli informerad, eller att leva med ryggen mot vad som händer i världen. Det handlar om att inte
bli beroende av nyheterna (något som Internet har bidragit till, vilket har gjort att om vi inte är medvetna om vad
som hände den senaste minuten, känner vi oss oinformerade). Och naturligtvis, är det enda sättet att förstå världen
omkring oss omfattande läsning av vetenskapliga artiklar och böcker.

Ta hand om din hälsa!

Källor:

  1. ”News is bad for you – and giving up reading it will make you happier”, The Guardian,130412
  2. Rolf Dobelli, ”Die Kunst des klaren Denkens”, 2011.
  3. Nicholas Carr, ”The Web Shatters Focus, Rewires Brains”, 100524