UNRWA-chef: Uppmaningar om att avveckla byrån syftar till att frånta palestinier deras flyktingstatus

Middle East Monitor

 

Uppmaningar att avveckla UNRWA syftar till att frånta miljontals palestinier deras flyktingstatus, sade byråns generalkommissionär i går.

Philippe Lazzarini sa att han förväntar sig att kampanjen mot UNRWA kommer att fortsätta, och upprepade att den är en del av en större israelisk plan mot palestinier.

– Kravet på att byrån ska avvecklas kommer att fortsätta. Mantrat att myndigheten vidmakthåller flyktingstatusen kommer också definitivt att fortsätta”, sa han.

”Det verkliga målet med att uppmana till upplösningen av byrån är relaterat till målet att frånta palestinier flyktingstatus.”

Allt detta uppfattas också av palestinier som ett försök att ”försvaga eller avsluta” utsikterna till en tvåstatslösning, tillade han.

Ett antal av Israels allierade skar eller frös finansieringen till UNRWA i januari efter att ockupationsstaten anklagat 12 av FN-organets personal för att vara inblandade i det palestinska motståndets infiltration av israeliska städer som gränsar till Gaza den 7 oktober. Inga bevis gavs för påståendena och de flesta länder har sedan dess återställt finansieringen som ett resultat.

Israel har upprepade gånger likställt UNRWA-personal med Hamas-medlemmar i försök att misskreditera dem, utan att ge några bevis för påståendena, samtidigt som de lobbar hårt för att få UNRWA stängd eftersom det är det enda FN-organ som har ett specifikt mandat att ta hand om de palestinska flyktingarnas grundläggande behov . Om byrån inte längre finns, hävdar Israel, så får flyktingfrågan inte längre existera, och den legitima rätten för palestinska flyktingar att återvända till sitt land kommer att vara onödig. Israel har förnekat den rätten att återvända sedan slutet av 1940-talet, även om dess eget medlemskap i FN var villkorat av att palestinska flyktingar fick återvända till sina hem och mark.