UNICEF: 600 000 barn i Rafah riskerar en ”ny överhängande katastrof”

Middle East Monitor

 

FN:s barnfond (UNICEF) varnade i går för att den israeliska militära belägringen och markinfallet i Rafah skulle innebära katastrofala risker för de 600 000 barn som för närvarande tar skydd i staden.

”Med tanke på den höga koncentrationen av barn i Rafah – inklusive många som är mycket sårbara och på gränsen till överlevnad – såväl som våldets sannolika intensitet, med potentiella evakueringskorridorer som sannolikt är minerade eller nedskräpade med icke exploderad ammunition; och skydd och tjänster i områden för omlokalisering som mycket troligt kommer att vara begränsade – UNICEF varnar för en ytterligare katastrof för barn, säger rättighetsgruppen i ett uttalande.

Organisationen tillade att israeliska militära operationer ofta resulterar i mycket höga civila offer medan de få återstående grundläggande tjänster och infrastruktur som civila behöver för att överleva hade totalförstörts.

”Rafah är nu en stad av barn, som inte har någon säkerstans att gå i Gaza. Om storskaliga militära operationer startar kommer inte bara barn att riskera våldet utan också av kaos och panik, och i en tid där deras fysiska och mentala tillstånd redan är försvagade, säger Catherine Russell, UNICEFs verkställande direktör.

UNICEF krävde återigen en vapenvila och betonade närvaron av cirka 78 000 spädbarn under två år och cirka 175 000 barn under fem år med nio av tio av dem drabbade av en eller flera infektionssjukdomar.

Rafah är hem för mer än 1,5 miljoner fördrivna palestinier som har tagit sin tillflykt från kriget som Israel inledde i oktober 2023.

De fördrivna människorna möter eländiga förhållanden i tusentals tält spridda över hela staden. Till och med trottoarer är fulla av tält, och huvudvägarna har förvandlats till trånga marknader.

I går beordrade Israel 100 000 palestinier i östra Rafah att fly från området inför en planerad markinvasion.