UNESCO oroad över Israels attacker mot kulturarvet i Gaza

Middle East Monitor

 

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) uttryckte i går sin ”djupa” oro över effekterna av israeliska attacker på kulturarvet i Gaza.

UNESCO uppgav i ett skriftligt uttalande till Anadolus korrespondent att kulturarvet i Gaza nu är i fara på grund av israeliska attacker sedan den 7 oktober 2023.

Den påpekade att det för närvarande är svårt att skydda kulturarvet i det palestinska territoriet på grund av brist på bevarandepolitik, resurser och konflikter.

FN-organet bekräftade att den israeliska ockupationen av Gaza har orsakat ”en omfattande humanitär kris och materiell förstörelse” som påverkar alla aspekter av det civila livet.

Den tillade att ansträngningarna för att skydda historiska byggnader i Gaza är begränsade på grund av säkerhetssituationen och tillträdesbarriärer, och undersökningar av den nuvarande statusen för gamla byggnader har endast utförts med hjälp av satellitbilder.

I detta sammanhang klargjorde den att bilder tagna av FN:s satellitcenter (UNOSAT) bekräftar att den 21 februari har minst 22 skyddade områden, inklusive fem kultplatser, ett museum och tre arkeologiska platser, skadats i Gaza. .

UNESCO uppmanade parterna att ansluta sig till Haagkonventionen från 1954, som förbjuder förstörelse och skada på kulturarvet i väpnade konflikter.

Den uppmanade till att tillhandahålla alla förutsättningar för att skydda kulturarvet som hotas av utrotning på grund av den israeliska ockupationen, och betonade att livräddande aktiviteter i Gaza är en ”legitim prioritet”.