Tyska staten kräver nu att medborgarskapssökande deklarerar ”stöd till Israel”

Global Village Space

 

Inrikesministeriet i Sachsen-Anhalt, Tyskland, har väckt en debatt genom att utfärda ett dekret som gör det obligatoriskt för individer som ansöker om tyskt medborgarskap att förklara sitt stöd för Israels rätt att existera. Direktivet, som distribueras till distrikt och oberoende städer, betonar vikten av att erkänna Israels rätt att existera som en förutsättning för att få tyskt medborgarskap.

Som en del av det nya kravet måste sökande i Sachsen-Anhalt lämna in ett skriftligt uttalande som bekräftar sitt engagemang för Israels rätt att existera och fördömer varje motstånd mot den. Inrikesminister Tamara Zieschang försvarade åtgärden och angav att den fungerar som ett sätt att bedöma om sökanden hyser antisemitiska åsikter.

 

Kontrovers och kritik kring direktivet

Dekretet har mött kritik, med motståndare som hävdar att ett sådant krav är ett otillbörligt krav. Vissa påpekar att anklagelser om antisemitism har använts för att undertrycka kritik av israelisk politik eller sionistisk ideologi. Kontexten av ökat tryck på araber och muslimer i Tyskland efter Hamas attack mot Israel har väckt oro över potentiell kvävning av pro-palestinska känslor.

Politisk rådgivare Marwa Fatafta uttryckte frustration och betonade att dekretet ignorerar erkännandet av palestinier och säger: ”Tyskland erkänner inte ens människor som jag som palestinier.” Advokaten Ahmed Abed föreslog att direktivet kan vara olagligt, vilket bidrar till den pågående kontroversen.

Kontroversen sammanfaller med Israels pågående militära offensiv på Gazaremsan, vilket väcker frågor om skärningspunkten mellan krav på medborgarskap och geopolitiska konflikter. Trots debatten antydde Tysklands federala inrikesminister Nancy Fraeser att möjligheten att erkänna Israels rätt att existera skulle bli nationell lag.

När Tyskland diskuterar skärpta krav på medborgarskap har det väckts farhågor om potentiella effekter på EU-besökare och immigration, särskilt med det kommande European Travel Information and Authorization System (ETIAS). Kritiker antyder att stöd för Israel kan bli ett kriterium för screening av medborgare från pro-palestinska länder, vilket väckte debatter om de potentiella kaskadeffekterna i Europas sammankopplade inresesystem.