Sluta hota oss – ICC:s åklagare kräver ett slut på skrämsel av personal och tjänstemän

The Palestine Chronicle

 

Uttalandet följde på israelisk och amerikansk kritik av ICC:s utredning av påstådda krigsförbrytelser som begåtts i Gazaremsan.
Internationella brottmålsdomstolens åklagarmyndighet krävde på fredagen ett slut på ”skrämseln av dess personal”, och sa att sådana hot skulle kunna utgöra ett brott mot världens permanenta krigsförbrytardomstol.

I uttalandet som publicerades på den sociala medieplattformen X sa ICC:s åklagarmyndighet att alla försök att hindra, skrämma eller påverka dess tjänstemän måste upphöra omedelbart.

”Åklagarmyndigheten är medveten om att det finns ett betydande allmänintresse av dess utredningar”, löd uttalandet, och tillade att ”byrån strävar efter att engagera sig konstruktivt med alla intressenter närhelst en sådan dialog är förenlig med dess mandat enligt Romstadgan att agera oberoende och opartiskt”.

Uttalandet indikerade att domstolen och domstolens personal mottog hot.

”Oberoendet och opartiskheten undergrävs dock när individer hotar att hämnas mot domstolen eller mot domstolens personal om kontoret, i fullgörandet av sitt mandat, fattar beslut om utredningar eller fall som faller inom dess jurisdiktion”, tilläggs uttalandet.

Den tillade att Romstadgan, som beskriver ICC:s struktur och jurisdiktion, förbjuder dessa handlingar.

”Sådana hot, även när de inte åtgärdas, kan också utgöra ett brott mot rättskipningen enligt art. 40 i Romstadgan”, stod det och tillade:

”Byrån insisterar på att alla försök att hindra, skrämma eller på ett otillbörligt sätt påverka dess tjänstemän upphör omedelbart.”

 

USA-ICC möte

Uttalandet följde på israelisk och amerikansk kritik av ICC:s utredning av påstådda krigsförbrytelser som begåtts i Gazaremsan.

Dessutom rapporterade den amerikanska nyhetswebbplatsen Axios på fredagen att en grupp tvådelade amerikanska senatorer höll ett virtuellt möte på onsdagen med höga tjänstemän från Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för att uttrycka oro över potentiella arresteringsorder för israeliska ledare relaterade till kriget mot Gaza .

Enligt Axios är den växande oro bland israeliska tjänstemän att ICC kan utfärda arresteringsorder för premiärminister Benjamin Netanyahu, försvarsminister Yoav Gallant och Israels försvarsstyrka stabschef Herzi Halevi.

ICC, med huvudkontor i Haag, Nederländerna, har genomfört en utredning sedan 2021 av möjliga krigsförbrytelser i Palestina som går tillbaka till kriget 2014. Denna utredning har utökats till att täcka de senaste händelserna, inklusive Israels folkmordskrig mot Gaza, med start den 7 oktober.

På onsdagen rapporterade Axios att den israeliska regeringen informerade Biden-administrationen att om arresteringsorder utfärdas kan Israel vidta ”vedergällningssteg mot den palestinska myndigheten, som kan leda till dess kollaps”.

Axios citerade två israeliska tjänstemän som sa att ”under de senaste veckorna har Israel berättat för USA att de har information som tyder på att tjänstemän från den palestinska myndigheten pressar ICC-åklagaren att utfärda arresteringsorder mot israeliska ledare”.

En hög tjänsteman har enligt uppgift betonat att ”hotet om arresteringsorder från ICC är verkligt och stressad om ett sådant scenario inträffar skulle den israeliska regeringen troligen fatta ett officiellt beslut att straffa den palestinska myndigheten”.

Axios rapporterade att Vita huset, Netanyahus kontor och den palestinska myndigheten avböjde att kommentera.

 

”Onaturligt rädd”

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uttryckte djup oro över möjligheten att Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utfärdar en arresteringsorder på honom och andra högt uppsatta tjänstemän, enligt israeliska medier.

Detta kommer mitt i israeliska mediers rapporter om potentiella utfärdande av arresteringsorder från ICC mot Netanyahu och andra israeliska politiska och militära ledare – såsom försvarsminister Yoav Gallant och stabschef Herzl Halevi – för påstådda brott mot internationell rätt i det pågående överfallet på Gazaremsan.

Den israeliska tidningen Maariv citerade icke namngivna källor som sa att Netanyahu är ”onaturligt rädd och orolig” över utsikterna att ställas inför en arresteringsorder från ICC i Haag.

Under de senaste dagarna har Netanyahu, enligt rapporten, nått ut till olika internationella ledare och tjänstemän, inklusive USA:s president Joe Biden, i ett försök att förhindra utfärdandet av en sådan order.

På fredagen sa Netanyahu att alla beslut som fattas av ICC inte kommer att påverka Israels agerande, men skulle dock ”sätta ett farligt prejudikat.”

”Under mitt ledarskap kommer Israel aldrig att acceptera något försök från ICC att undergräva sin inneboende rätt till självförsvar”, skrev han på X.

 

Netanyahus livlina

Den israeliska tidningen The Jerusalem Post citerade en icke namngiven israelisk diplomatisk källa som sa att ICC ”inte kunde agera mot premiärminister Benjamin Netanyahu och högsta IDF-ledare utan öppet eller taktiskt stöd från USA”.

”Var är Biden? Varför är han tyst medan Israel potentiellt kommer att kastas under bussen?” enligt uppgift har källan sagt.
”Herr. Khans kandidatur försvarades av hans hemland Storbritannien och stöddes av USA, så båda länderna kan ha inflytande om de varnar herr Khan för vad som kommer att hända om han fortsätter, sa ledaren.

”Om de inte gör det riskerar president Biden och premiärminister Rishi Sunak att hitta amerikaner och britter nästa under pistolen”, fortsatte ledaren.

Netanyahu sa på fredagen att ICC:s beslut inte skulle påverka Israels agerande utan skulle skapa ett farligt prejudikat.

Israeliska medier har rapporterat att tjänstemän är oroliga för att domstolen kan utfärda arresteringsorder mot Netanyahu och andra topptjänstemän för påstådda brott mot internationell humanitär rätt i Gaza.

En ledarartikel från Wall Street Journal uppmanade på lördagen USA och Storbritannien att ingripa.

 

Folkmord i Gaza

Israel står för närvarande inför rätta inför Internationella domstolen för folkmord mot palestinier, och Israel har fört ett förödande krig mot Gaza sedan den 7 oktober.

Enligt Gazas hälsoministerium har 34 622 palestinier dödats och 77 867 skadats i Israels pågående folkmord i Gaza som började den 7 oktober.

Dessutom saknas minst 7 000 människor, som antas vara döda under spillrorna från sina hem över hela Strip.

Palestinska och internationella organisationer säger att majoriteten av de dödade och skadade är kvinnor och barn.

Det israeliska kriget har resulterat i en akut hungersnöd, mestadels i norra Gaza, vilket resulterat i att många palestinier, mestadels barn, har dött.

Den israeliska aggressionen har också resulterat i en våldsam fördrivning av nästan två miljoner människor från hela Gazaremsan, där den stora majoriteten av de fördrivna tvingats in i den tättbefolkade staden Rafah i söder, nära gränsen till Egypten – i vad som har blivit Palestinas största massflykt sedan Nakba 1948.

Israel säger att 1 200 soldater och civila dödades under Al-Aqsa översvämningsoperationen den 7 oktober. Israeliska medier publicerade rapporter som tydde på att många israeler dödades den dagen av ”vänlig eld”.