Ryssland noterar Irans anspråk på självförsvar efter att ha slagit Israel

Middle East Monitor

 

Det ryska utrikesdepartementet erkände på söndagen att Iran har sagt att dess attack mot Israel var inom rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan, i kölvattnet av ockupationsstatens attack mot det iranska konsulatet i Damaskus. Sju personer dödades i Israels attack i den syriska huvudstaden, inklusive en hög iransk general.

Ministeriet sade att på grund av den ståndpunkt som intagits av dess västerländska medlemmar, kunde säkerhetsrådet inte ge ett korrekt svar på den israeliska attacken mot den iranska konsulära beskickningen.

”Vi uttrycker vår extrema oro över ännu en farlig eskalering i regionen”, tillade den. ”Vi har upprepade gånger varnat för att de många olösta kriserna i Mellanöstern, främst i området för den palestinsk-israeliska konflikten, som ofta drivs av oansvariga, provocerande handlingar, kommer att förvärra spänningarna.”

Det ryska ministeriet uppmanade alla parter inblandade i konflikten att utöva återhållsamhet och sade att de förväntar sig att de regionala staterna löser de befintliga problemen med politiska och diplomatiska medel. ”Vi tror att det är viktigt för de konstruktivt sinnade internationella aktörerna att bidra till detta arbete.”

Ryska medborgare som är bosatta i Israel och grannländer, främst Jordanien, Libanon och Syrien, uppmuntrades av ministeriet att följa medierapporter och praktiska rekommendationer som publicerades på dess officiella webbplats.