Ryssland motsätter sig uppsägningar av FN-byråns anställda baserat på israeliska krav

Middle East Monitor

 

Ryssland motsatte sig på tisdagen uppsägningen av FN:s byrå för palestinska flyktingars (UNRWA) anställda baserat på israeliska påståenden, rapporterar Anadolu Agency.

När Rysslands ständiga representant i FN:s säkerhetsråd, Vasilya Nebenzya, talade vid FN:s generalförsamling i New York, uppmanade byråns ledning att ompröva steget.

”Vi noterar att dessa anställda omedelbart avskedades innan någon utredning genomfördes endast på grundval av anklagelser från Israel. … Vi uppmanar er att ompröva detta steg tills alla omständigheter kring händelsen är klarlagda”, betonade han.

Misstankar är inte skäl för sådana drastiska disciplinära åtgärder, anklagelser mot 12 Agencys representanter kan inte användas för att ”urskillningslöst nedvärdera hela FN-strukturen”, betonade han.

”Byråns finansiering måste återställas i sin helhet, annars kommer byråns utpressare att helt dela skulden med Israel för alla konsekvenser för Gazas folk av detta omänskliga steg”, sade han.

Flera länder, däribland USA, Storbritannien, Tyskland och Kanada, tillkännagav att finansieringen av UNRWA skulle stoppas på grund av misstänkta kopplingar till den palestinska rörelsen Hamas.

Byråns generalkommissionär, Filippo Lazzarini, beordrade uppsägning av flera byråanställda som påstås vara inblandade i Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023.

Israel har inlett en dödlig offensiv på Gazaremsan efter ett gränsöverskridande intrång av den palestinska gruppen Hamas den 7 oktober 2023. Det efterföljande israeliska bombardementet har dödat 30 631 människor och skadat 72 043 andra med massförstörelse och brist på förnödenheter

Det israeliska kriget har drivit 85 procent av Gazas befolkning på internflykt bland akut brist på mat, rent vatten och medicin, medan 60 procent av enklavens infrastruktur har skadats eller förstörts, enligt FN.

Israel står anklagat för folkmord vid Internationella domstolen. En interimistisk dom i januari beordrade Tel Aviv att stoppa folkmordshandlingar och vidta åtgärder för att garantera att humanitärt bistånd ges till civila i Gaza.