”Påstått israeliskt spionage mot ICC” – Nederländska lagstiftare kräver utredning

The Palestine Chronicle

 

Nederländska lagstiftare har krävt en undersökning av anklagelser om spionage och hot från Israel för att hindra Internationella brottmålsdomstolens (ICC) utredningar av israeliska tjänstemän, rapporterade nyhetsbyrån Anadolu.

En skriftlig fråga från representanthusets ledamot Kati Piri uppmanade ministrarna att undersöka de påstådda aktiviteterna, står det i rapporten. Piri är medlem i Alliansen Gröna Vänster-Arbetarpartiet, ledd av EU-kommissionens tidigare vice ordförande Frans Timmermans.

En fråga, som fick stöd från andra gröna vänster- och arbetarpartimedlemmar, riktades till utrikesminister Hanke Bruins Slot, inrikes- och kungarikesminister Hugo de Jonge och justitie- och säkerhetsminister Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Motionen, med hänvisning till internationella mediarapporter, begärde att de tre ministerierna, tillsammans med nederländska underrättelsetjänster, skulle undersöka Israels påstådda spionage och hot mot ICC.

Ansträngningarna syftar enligt uppgift till att störa utredningar av krigsförbrytelser som begåtts i palestinska territorier.

Den brittiska tidningen The Guardian avslöjade förra veckan, med hänvisning till informerade källor, att Israel genomförde en nästan decennium lång hemlig kampanj mot ICC.

Detaljer om Israels kampanj för att omintetgöra ICC:s utredning avslöjades enligt intervjuer med mer än två dussin nuvarande och före detta israeliska underrättelsetjänstemän, regeringstjänstemän, höga ICC-personer, diplomater och advokater som är bekanta med fallet och Israels ansträngningar att undergräva det.

 

”Övervakning och hot”

Israels kampanj har enligt uppgift involverat användning av underrättelsetjänster för att ”övervaka, hacka, pressa, smutskasta och påstås hota senior ICC-personal i ett försök att spåra ur domstolens undersökningar.”

Enligt utredningen, som genomfördes av The Guardian, de israeliska tidskrifterna +972 och Local Call, avlyssnade israelisk underrättelsetjänst kommunikation från många ICC-tjänstemän, inklusive Karim Khan och hans föregångare Fatou Bensouda, för att fånga upp telefonsamtal, meddelanden, e-postmeddelanden och dokument.

”Övervakningen har pågått under de senaste månaderna och försett Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu, med förhandskännedom om åklagarens avsikter”, stod det i rapporten.

 

Plikt som värdstat

I motionen från de nederländska lagstiftarna betonades att som värdstat för ICC, som är baserat i Haag, har Nederländerna en skyldighet att förhindra alla attacker eller hot mot den internationella domstolen.

Den ifrågasatte hur nederländska myndigheter planerar att säkerställa att ICC-åklagaren Karim Khan och domstolens domare kan arbeta oberoende och utan inblandning, sade rapporten.

Enligt The Guardian följde Israels premiärminister Benjamin Netanyahu noga dessa underrättelseoperationer mot ICC, som av en underrättelsekälla beskrevs som ”besatt av avlyssningar om fallet.”

Motionen lyfte fram en incident som involverade den tidigare ICC-åklagaren Fatou Bensouda, vars hem i Haag genomsöktes av två personer som tros arbeta för israelisk underrättelsetjänst.

Bensouda hade rapporterat händelsen till holländska myndigheter, sa Anadolu.

Piris motion begärde också att ministrarna skulle avslöja antalet klagomål som mottagits från ICC, palestinska icke-statliga organisationer och individer om hot, mutor, utpressning eller spionageförsök från Israel eller andra länder sedan 2015.

 

Avsedd att sabotera

Enligt Anadolu hävdade motionen att Israels påstådda spionageverksamhet syftar till att sabotera ICC:s utredningar av brott som begåtts av israeliska tjänstemän i palestinska territorier.

Det väckte oro över huruvida vittnen till brotten kan känna sig skrämda att vittna inför ICC och ifrågasatte om Nederländerna skulle kunna skydda vittnen och offer på ett adekvat sätt.

Motionen uppmanade vidare nederländska ministrar att förtydliga sin ståndpunkt om den israeliska regeringens utnämning av sex palestinska människorättsgrupper som ”terroristorganisationer” i oktober 2021.

Den begärde också en bedömning av utnämningarna och anklagelserna mot UNRWA, FN:s byrå för palestinska flyktingar.

Dessutom kräver den en utredning av Israels diplomatiska beskickning i Haags eventuella inblandning i påstådda hot mot ICC.

”Kommer du att kalla den israeliska ambassadören för att kräva en förklaring och förmedla budskapet att spionage och skrämselkampanjer på holländsk mark är oacceptabla?” frågade den.

Den efterlyste en utredning om huruvida Israel har begått brott som syftar till att hindra rättskipningen, med hänvisning till artikel 70 i Romstadgan, ICC:s grundfördrag, som reglerar brott mot rättskipningen.

 

Arresteringsorder

Karim Khan, som efterträdde Bensouda i juni 2021, ärvde Palestinautredningen.

”När han tillträdde tävlade andra utredningar (…) om hans uppmärksamhet”, rapporterade The Guardian. Den 7 oktober förändrade dock situationen. Khan besökte Gaza, den ockuperade Västbanken och södra Israel och utfärdade uttalanden som varnade Israel för militära aktioner.

I februari 2024 meddelade Khan att han sökte arresteringsorder för Netanyahu och Gallant tillsammans med tre Hamas-ledare för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

 

Över 36 000 dödade

Israel står för närvarande inför rätta inför Internationella domstolen för folkmord mot palestinier, och Israel har fört ett förödande krig mot Gaza sedan den 7 oktober.

Enligt Gazas hälsoministerium har 36 379 palestinier dödats och 82 407 skadats i Israels pågående folkmord i Gaza som började den 7 oktober.

Dessutom saknas minst 11 000 människor, som antas vara döda under spillrorna från sina hem över hela Strip.

Palestinska och internationella organisationer säger att majoriteten av de dödade och skadade är kvinnor och barn.

Det israeliska kriget har resulterat i en akut hungersnöd, mestadels i norra Gaza, vilket resulterat i att många palestinier, mestadels barn, har dött.

Den israeliska aggressionen har också resulterat i en våldsam fördrivning av nästan två miljoner människor från hela Gazaremsan, där den stora majoriteten av de fördrivna tvingats in i den tättbefolkade staden Rafah i söder, nära gränsen till Egypten – i vad som har blivit Palestinas största massflykt sedan Nakba 1948.

Israel säger att 1 200 soldater och civila dödades under Al-Aqsa översvämningsoperationen den 7 oktober. Israeliska medier publicerade rapporter som tydde på att många israeler dödades den dagen av ”vänlig eld”.