Palestinsk medborgare i Israel har beviljats asyl i Storbritannien

Middle East Monitor

 

En palestinsk medborgare i Israel har beviljats asyl i Storbritannien efter att ha hävdat att han skulle utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av sin ras, sin muslimska tro och sin åsikt att Israel ”styrs av en apartheidregim”, har Guardian rapporterat. .

Advokater för 24-årige Hasan, vars verkliga identitet förblir en hemlighet, sa att hans pro-Palestina aktivism innebär en ökad risk för fientlig uppmärksamhet om han skulle återvända till Israel.

Det var Hasans övertygelse, sa hans advokater, att Israel styrdes av ”en apartheidregim som engagerar sig i systematisk och genomgripande diskriminering, förföljelse och våld som berör alla aspekter av palestinskt liv.”

Inrikesministeriets beslut som utfärdades på måndagen kom två dagar före en utfrågning som var planerad att hållas i dag. Advokaterna tillade att de tror att detta är det första fallet där en palestinsk medborgare i Israel har beviljats asyl i Storbritannien.

Hasans anspråk lämnades in till inrikes kontoret före den 7 oktober, men hans advokater ”gjorde ett kompletterande krav” och hävdade att säkerhetsläget för palestinska medborgare i Israel ”hade förvärrats ytterligare allt eftersom kriget i Gaza hade pågått”.

Israel förnekar påståenden att det är en apartheidstat eller bedriver rasistisk politik mot sina medborgare. Men 2018 års nationalstatslag förklarade att endast judar har rätt till självbestämmande i landet och fråntog arabiska dess beteckning som ett officiellt språk vid sidan av hebreiska.

Enligt Amnesty International vidtar israeliska myndigheter flera åtgärder för att medvetet neka palestinier deras grundläggande rättigheter och friheter, inklusive kroniskt diskriminerande underinvesteringar i palestinska samhällen i Israel.

Palestinska medborgare i Israel, som utgör cirka 19 procent av befolkningen, ”utsätts för många former av institutionaliserad diskriminering”, sade Amnesty. ”Palestinier är effektivt blockerade från att hyra 80 % av Israels statliga mark, som ett resultat av rasistiska markbeslag och ett nät av diskriminerande lagar om marktilldelning, planering och zonindelning.”

”Decennier av medvetet ojämlik behandling av palestinska medborgare i Israel har gjort dem konsekvent ekonomiskt missgynnade i jämförelse med judiska israeler. Detta förvärras av uppenbart diskriminerande tilldelning av statliga resurser”, tillade den.