Palestiniers användning av våld för att motstå utländskt förtryck ”väl grundad” i internationell rätt: Kina

Middle East Monitor

 

Kina talade i dag till Internationella domstolen (ICJ) och sa att palestiniernas användning av väpnad kamp för att få oberoende från utländskt och kolonialt styre var ”legitim” och ”välgrundad” i internationell rätt.

”I strävan efter rätten till självbestämmande är det palestinska folkets våldsanvändning för att motstå utländskt förtryck och fullborda upprättandet av en oberoende stat [en] omistlig rättighet välgrundad i internationell rätt”, säger Kinas FN-ambassadör, Zhang Jun. , berättade för ICJ i Haag.

Med hänvisning till resolutioner från FN:s generalförsamling sa Pekings sändebud till världsdomstolen att människor som kämpar för självbestämmande kan använda ”alla tillgängliga medel, inklusive väpnad kamp.”

”Den kamp som förs av folk för deras befrielse, rätt till självbestämmande, inklusive väpnad kamp mot kolonialism, ockupation, aggression, dominans mot utländska styrkor bör inte betraktas som terrordåd”, tillade han och citerade internationella konventioner.

Han betonade dock att äkta terrordåd är en annan sak.

Israels praxis och förtryckspolitik har allvarligt undergrävt och hindrat utövandet och fulla förverkligandet av det palestinska folkets rätt till självbestämmande, fortsatte Zhang Jun.