Palestina Forum i Storbritannien uppmanar till 2024:s andra globala dag för solidaritet med Gaza

Middle East Monitor

Lördagen den 17 februari ska vara den globala dagen för solidaritet med folket i Gaza, meddelade Palestina Forum i Storbritannien i går.

”Detta internationella initiativ syftar till att belysa den pågående humanitära krisen i Gaza och förespråka palestiniernas frihet och rättigheter”, sade PFB i ett uttalande.

”Uppmaningen för andra gången på mindre än två månader om en global demonstration för att stoppa folkmordet i Gaza är extremt viktigt av flera skäl”, säger Adnan Hmidan, vicepresident för PFB. ”Den första är: att betona det globala folkliga förkastandet av detta folkmord. För det andra: Uppmaning till att påskynda Internationella domstolens förfaranden för vapenvila och ställa krigsförbrytare till svars. För det tredje: Tryck på våra regeringar att omedelbart agera för att stoppa ockupationen från att begå sina brott i strid med internationella konventioner.”

Handlingsdagen kommer att markeras över sex kontinenter, förklarade han och tillade ”att vi kommer att fortsätta att demonstrera för Palestina tills det återvänder fritt.”

Situationen i Gaza har nått en kritisk punkt, med över 27 700 civila dödade och en fortsatt blockad som kraftigt begränsar tillgången till viktiga varor, inklusive mat, medicin och rent vatten.