Över 8 000 konstnärer och deltagare begär att Israel ska uteslutas från Venedig biennalen

Middle East Monitor

 

Art Not Genocide Alliance (ANGA), en nyligen bildad aktivistgrupp, har lanserat en petition som uppmanar Israel att uteslutas från att delta i den 60:e Venedigbiennalen.

Det öppna online brevet, med titeln ”Inga folkmordspaviljongen på Venedigbiennalen”, har samlat över 8 000 underskrifter, inklusive de som har deltagit i tidigare biennaler eller som ska delta i den nuvarande.

Brevet lyfter fram biennalens påstådda tystnad om Israels agerande mot palestinier och kritiserar biennalen och curatorn för den 59:e upplagan, Cecilia Alemani, för dess dubbelmoral efter att ha uttryckt stöd för Ukraina efter Rysslands invasion i februari 2022.

”Biennalen har varit tyst om Israels illdåd mot palestinier. Vi är bestörta över denna dubbelmoral”, står det i framställningen.

Brevet belyser de betydande förlusterna av människoliv i Gaza, och noterar att de senaste uppskattningarna indikerar upp till 250 palestinska dödsfall per dag. Dessutom påpekar den att apartheid Sydafrika stod inför ett förbud från att delta i biennalen från 1968 till 1993, vilket sammanföll med avskaffandet av apartheidstyret.

Samtidigt har Israel en dedikerad paviljong i Giardini, parken där den tvååriga konstfestivalen äger rum.

”All officiell representation av Israel på den internationella kulturscenen är ett stöd för dess politik och folkmordet i Gaza”, heter det i uppropet. ”Biennalen plattformar en folkmordsstat för apartheid.”

Enligt The Times har palestinierna ingen dedikerad nationell paviljong; dock kommer deras representation i årets Biennals officiella evenemang genom ett projekt av ett kollektiv som grundades av den palestinska aktivisten, Issa Amro, från Hebron och den sydafrikanske fotografen Adam Broomberg, som också har undertecknat petitionen.

”Konst sker inte i ett vakuum och kan inte överskrida verkligheten”, står det i brevet. ”Medan Israels kuratorteam planerar sin så kallade ”fertilitetspaviljong” för att reflektera över modernt moderskap, har Israel mördat mer än 12 000 barn och förstört tillgången till reproduktiv vård och medicinska faciliteter. Som ett resultat har palestinska kvinnor kejsarsnitt utan bedövning och föder barn på gatan.”

”Allt arbete som officiellt representerar staten Israel är ett stöd för dess folkmordspolitik”, avslutas brevet.

Nästan 29 900 palestinier har dödats och över 70 000 andra skadats i israeliska attacker mot Gaza sedan den 7 oktober mitt i massförstörelse och brist på förnödenheter, medan nästan 1 200 israeler tros ha dödats.

Men sedan dess har det avslöjats av Haaretz att helikoptrar och stridsvagnar från den israeliska armén faktiskt hade dödat många av de 1 139 soldater och civila som Israel hävdade att de hade dödats av det palestinska motståndet.

Det israeliska kriget har drivit 85 procent av Gazas befolkning på internflykt bland akut brist på mat, rent vatten och medicin, medan 60 procent av enklavens infrastruktur har skadats eller förstörts, enligt FN.

Israel står anklagat för folkmord vid Internationella domstolen. En interimistisk dom i januari beordrade Tel Aviv att stoppa folkmordshandlingar och vidta åtgärder för att garantera att humanitärt bistånd ges till civila i Gaza.