Meta tillsynsnämnd finner censurering av ordet ”shaheed” diskriminerande

Middle East Eye

 

Metas Oversight Board, det organ som ansvarar för beslut om innehållsmoderering för företagets sociala medieplattformar, fann att censurering av det arabiska ordet ”shaheed” har haft en ”diskriminerande inverkan på uttryck och nyhetsrapportering”.

I en utredning som gjordes på Metas begäran fann styrelsen att företagets mycket restriktiva inställning till ”shaheed”, det mest censurerade ordet på Facebook och Instagram, har lett till ”utbredd och onödig censur som påverkar yttrandefriheten för miljontals användare”.

”Shaheed” har flera betydelser men kan grovt översättas till ”martyr” på engelska. Styrelsen har funnit att Meta har kämpat för att brottas med den språkliga komplexiteten och den religiösa betydelsen som är kopplad till det ordet.

Eftersom ordet även används som låneord på andra språk har många (främst muslimska) icke-arabisktalande fått sina inlägg censurerade på Metas plattformar.

Innan styrelsens rådgivande yttrande släpptes fann Human Rights Watch att Meta gjorde sig skyldig till ”systemisk censur av palestinskt innehåll” mitt i Gaza-kriget, vilket man tillskrev ”felaktiga Meta-policyer och deras inkonsekventa och felaktiga genomförande, alltför beroende av automatiserade verktyg för att moderera innehåll och otillbörligt statligt inflytande över borttagning av innehåll.”

Företaget har också tidigare tagit bort konton från flera palestinska och pro-palestinska individer och opinionsbildningsgrupper, vilket har lett till att aktivister anklagat det för att ”ta sida” i konflikten.

”Diskriminerande och oproportionerligt”
Enligt styrelsen uppväger den ”diskriminerande och oproportionerliga” inverkan Metas restriktiva policy har haft på informationsdelning bolagets oro över ordet som används för att främja terrorism.

Några exempel på lista inkluderar regeringar som delar ett pressmeddelande som bekräftar en individs död, en människorättsförsvarare som fördömer avrättningen av en individ med ordet ”shaheed”, eller till och med en användare som kritiserar tillståndet på en lokal väg uppkallad efter en individ som inkluderar hedersbegreppet ”shaheed”.

Meta skulle ta bort alla dessa inlägg, eftersom det anser att termen ”shaheed” bryter mot dess policy.

”Meta har arbetat under antagandet att censur kan och kommer att förbättra säkerheten, men bevisen tyder på att censur kan marginalisera hela befolkningar samtidigt som den inte förbättrar säkerheten alls”, säger tillsynsstyrelsens medordförande Helle Thorning-Schmidt.

”Verkligheten är att samhällen som är värst drabbade av den nuvarande politiken, som de som bor i konfliktområden som Gaza och Sudan, också lever i sammanhang där censur är utbredd”, tillade hon.

”Styrelsen är särskilt oroad över att Metas tillvägagångssätt påverkar journalistik och medborgerlig diskurs eftersom medieorganisationer och kommentatorer kan dra sig för att rapportera om utsedda enheter för att undvika borttagning av innehåll.”

Eftersom Israels pågående krig i Gaza har sett många användare säga att de har blivit censurerade på Facebook och Instagram, såg styrelsen det som viktigt att ta itu med inlägg som innehåller ordet ”shaheed”.

Styrelsen drog slutsatsen att Meta borde ”avsluta det generella förbudet mot ’shaheed’ när det används i hänvisning till personer som Meta utpekar som terrorister” och istället fokusera på att bara ta bort inlägg som är kopplade till tydliga tecken på våld (som bilder av vapen) eller när de bryter mot företagets regler (till exempel glorifierar en individ som utsetts som terrorist).