Judiska fakultetsmedlemmar i USA uppmanar Biden att inte underteckna lag som förhindrar kritik av Israel

Middle East Monitor

 

En grupp på omkring 700 amerikanska judiska fakultetsmedlemmar skickade ett brev till president Joe Biden på onsdagen och uppmanade honom att inte stödja antisemitism Awareness Act som skulle kriminalisera giltig kritik av staten Israel.

Universitetsakademikerna motsatte sig lagens användning av International Holocaust Awareness Alliances (IHRA) definition av antisemitism som blandar ihop kritik av den sionistiska staten med antijudisk rasism. Det har uttryckts oro för att legitim kritik av Israel skulle kunna anses vara antisemitisk enligt lagen.

Lagförslaget godkändes i representanthuset förra veckan, även om 21 republikaner och 70 demokrater röstade emot det, och många uttryckte samma oro som fakultetsmedlemmarna.

”Kritik mot staten Israel, den israeliska regeringen, den israeliska regeringens politik eller sionistisk ideologi är inte – i och för sig – antisemitisk”, insisterade undertecknarna i sitt brev till Biden. ”Vi uppmanar därför våra politiska ledare att avvisa alla försök att kodifiera i federal lag en definition av antisemitism som blandar ihop antisemitism med kritik av staten Israel.”

Lagförslaget, påpekade brevet, skulle kunna ”delegitimera och tysta judiska amerikaner – bland andra – som förespråkar palestinska mänskliga rättigheter eller på annat sätt kritiserar israelisk politik”, genom att använda IHRA-definitionen i federal lag.

”Genom att kväva kritiken av Israel förstärker IHRA-definitionen den farliga föreställningen att judisk identitet är oupplösligt kopplad till varje beslut av Israels regering”, tillade undertecknarna. ”Långt ifrån att bekämpa antisemitism, lovar denna dynamik att förstärka de verkliga hot [som] judiska amerikaner redan står inför.”