Israel har förstört hittills 192 moskéer i Gazaremsan

Middle East Monitor

 

Den israeliska ockupationsarmén har förstört 192 moskéer i den belägrade Gazaremsan sedan den 7 oktober, rapporterade israeliska medier.

För två dagar sedan inledde israeliska stridsflyg räder mot den historiska Omari-moskén i Gamla stan i Gaza City och förstörde stora delar av den.

Moskén grundades för mer än 1 400 år sedan och anses vara en av de största och äldsta moskéerna i Gaza, och den tredje största moskén i det ockuperade Palestina efter Al-Aqsa-moskén och Ahmed Pasha Al-Jazzar i Acre.

Lokalbefolkningen hänvisade till moskén som den lilla Al-Aqsa-moskén, på grund av dess likhet med Al-Aqsa-moskén i det ockuperade Jerusalem, som de inte kan komma åt på grund av den israeliska belägringen av Gaza.

Moskéområdet uppskattas till cirka 4 100 kvadratmeter, medan dess gårdsyta når 1 190 kvadratmeter. Den inre byggnaden omfattar 38 marmorpelare.

Sedan Israel startade sin folkmordsbombningskampanj i Gaza för två månader sedan, har Israel medvetet riktat in sig på all slags infrastruktur i Gaza med målet att göra remsan obeboelig och etniskt rena den från sina palestinska invånare.

Målen har inkluderat universitet och skolor; inklusive FN-skolor som hyser tiotusentals fördrivna familjer, daghem, bibliotek och utbildningscentra, sjukhus och gudstjänstlokaler, inklusive kyrkor.