Israel förstörde 75 % av Gazas vattenkällor

Middle East Monitor

 

Israel har förstört omkring 75 procent av vattenkällorna i staden Gaza, sade kommunen i går, och betonade behovet av bättre tillgång till vatten när temperaturen stiger i regionen.

Sedan starten av den israeliska aggressionen, tillade den, har ockupationsstyrkorna övervakat invånare som vill komma åt havet för att tvätta sig eller för att fiska. Uttalandet uppmanade det internationella samfundet att ingripa och rädda alla städer i remsan från den katastrof de står inför.

Den förklarade att temperaturökningen har lett till en försämring av hälso- och miljöförhållandena i staden på grund av att omkring 100 ton avfall har samlats på gatorna och på grund av att avloppsvatten har spillt ut på gatorna.