Israel försöker importera varor från Turkiet genom ett tredje land

Middle East Monitor

 

Efter Turkiets president Recep Tayyip Erdogans beslut att stoppa handeln med Tel Aviv har israeliska importörer börjat undersöka sätt att kringgå restriktionerna genom ett tredje land.

En föreslagen lösning är att transportera produkterna genom europeiska länder, enligt tidningen Yedioth Ahronoth.

Det israeliska rederiet iShip Forwarding har föreslagit en lösning för att kringgå förbudet genom att etablera en ny logistisk rutt där turkiska produkter först transporteras till tredjeländer och därifrån till Israel.

Denna lösning gör det möjligt för turkiska tillverkare att fortsätta leverera varor till Israel utan att bryta mot förbudet och utan att de vet om att produkterna når Israel.

Rederiet har vägrat att avslöja det specifika tredje land som försändelsen passerar, men den israeliska tidningen nämnde bland annat Bulgarien och Rumänien. Denna transitering skulle medföra extra kostnader för försändelsen men säkerställer ett kontinuerligt varuflöde.

Erdogan meddelade förra månaden att Turkiet har avslutat alla handelsförbindelser med Israel på grund av dess förstörelse av Gaza och Palestina.