Israel dödade fler barn i Gaza på 5 månader än alla globala konflikter under de senaste 4 åren: FN:s rapporter

Middle East Monitor

 

På bara fem månader har Israel dödat fler barn på en landremsa lika stor som den amerikanska delstaten Philadelphia än vad alla konflikter världen över gjorde under de senaste fyra åren tillsammans, sa en FN-specialrapporter idag.

I en svidande rapport som presenterades för FN, kritiserade Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska områdena, den pågående krisen i Gaza och beskrev den som en systematisk process som är liktydig med folkmord.

Albaneses rapport understryker den upprörande verklighet som palestinska barn står inför under israelisk ockupation, och belyser konfliktens förödande belastning.

”Att förstöra en befolkning från dess rötter. Folkmord är en process, inte en handling, och det som händer i Gaza är en tragedi som förutsagts. Se min rapport om behandlingen av palestinska barn under israelisk ockupation”, skrev hon på X.

Rapporten beskriver det obevekliga överfallet på Gazas civilbefolkning, särskilt dess barn, som har fått bära bördan av våldet. Albanese fynd målar upp en oroande bild av systematiska målinriktningar, urskillningslösa bombningar och förstörelsen av viktig infrastruktur, vilket lämnar otaliga familjer på flykt och samhällen i ruiner.

Israel har bedrivit en dödlig militär offensiv på Gazaremsan sedan oktober. Över 31 000 palestinier, mestadels kvinnor och barn, har sedan dess dödats i Gaza, och över 73 000 andra skadats under massförstörelse och brist på förnödenheter.