Israel dödade 11 000 barn i Gaza under de senaste 108 dagarna: Palestinas regering

Middle East Monitor

 

Under de senaste 108 dagarna har den israeliska arméns attacker dödat 11 000 barn och 7 500 kvinnor på Gazaremsan, sade regeringens media kontor i Gaza på måndagen, rapporterar Anadolu Agency.

I remsan är 7 000 människor, varav 70 procent kvinnor och barn, fortfarande under skräp eller saknas från israeliska attacker, heter det och citerar en mängd nya siffror för att försöka förmedla djupet av förlusten och förstörelsen som Gaza lidit.

Antalet kroppar som når sjukhus har överstigit 25 900, medan 63 000 människor har skadats sedan den 7 oktober förra året, då Israels obevekliga Gazakampanj började efter en gränsöverskridande räd av den palestinska gruppen Hamas som dödade omkring 1 200 människor, enligt Israel.

Men sedan dess har det avslöjats av Haaretz att helikoptrar och stridsvagnar från den israeliska armén faktiskt hade dödat många av de 1 139 soldater och civila som Israel hävdade att de hade dödats av det palestinska motståndet.

Omkring 70 000 hus har totalförstörts i israeliska attacker, och 290 000 hus gjordes obeboeliga.

Angående israeliska attacker mot hälso- och sjukvårdssektorn, sades det i uttalandet att 337 sjukvårdsarbetare och 45 civila försvarstjänstemän hittills har dödats.

Sedan den 7 oktober har totalt 119 journalister mist livet i israeliska attacker i Gaza.

Attacker kastade sjukvården i kris och äventyrade liv
Israeliska styrkor fängslade 99 sjukvårdsarbetare och 10 journalister, och 2 miljoner människor drevs på flykt i Gazaremsan.

Med hänvisning till de omänskliga förhållandena i trånga skyddsrum där palestinska fördrivna söker skydd, sade uttalandet att 400 000 fall av infektionssjukdomar och mer än 8 000 fall av hepatit A har upptäckts som ett resultat av Israels tvångsförflyttning.

Omkring 60 000 gravida kvinnor i Gaza står inför kritiska risker på grund av oförmågan att tillhandahålla hälsovård, medan 350 000 individer med kroniska sjukdomar står inför kritiska risker på grund av bristen på medicin.

Den israeliska armén förstörde 140 statliga anläggningar samt 99 skolor och universitet, samtidigt som de förstörde delvis 295 skolor och universitet.

Utanför Gaza finns det 11 000 skadade människor som behöver behandling och 10 000 cancerpatienter riskerar att dö på grund av otillräcklig sjukvård.

Uttalandet sade att den israeliska armén skadade 253 moskéer och också orsakade förstörelsen av tre kyrkor.

Israel riktade in sig på 150 vårdinstitutioner i Gaza, gjorde 53 vårdcentraler och 30 sjukhus ur funktion och gjorde 122 ambulanser oanvändbara.

Israel riktade sig också mot Palestinas kulturarv och förstörde 200 historiska och kulturella tillgångar i Gaza.

Uttalandet fördömde vidare hur den israeliska armén har avfyrat mer än 65 000 ton sprängämnen mot Gaza sedan den 7 oktober.