Israel begår ”utan tvekan” folkmord säger förintelseforskaren Amos Goldberg

Middle East Eye

 

En professor i Förintelsens historia vid hebreiska universitetet i Jerusalem, Amos Goldberg, har sagt att Israel begår folkmord i Gaza.

I en opinionsartikel publicerad av The Palestine Project hävdade han att omfattningen av dödande och förstörelse som Israel tillfogat Gaza, utgör en ”avsiktlig krossning av den palestinska existensen i Gaza”.

”Det är så svårt och smärtsamt att erkänna det, men trots allt… kan vi inte längre undvika denna slutsats. Den judiska historien kommer hädanefter att fläckas”, sa Goldberg.

Professorn hävdade att det som händer i Gaza inte behöver likna Förintelsen för att kvalificera sig som ett folkmord, och sa att även om varje folkmord är olika så är de alla motiverade av ”en autentisk känsla av självförsvar”.

”Israelerna tror felaktigt att för att ses som ett sådant folkmord måste det se ut som Förintelsen”, skrev han.

”De föreställer sig tåg, gaskammare, krematorier, mordgropar, koncentrations- och förintelseläger och den systematiska förföljelsen till döds av alla medlemmar i gruppen av offer till den sista.”

På samma sätt, sa han, föreställer sig israeler att offren för ett folkmord inte är inblandade i våldsam verksamhet, som med Förintelsen. ”Detta är inte heller fallet i Gaza”, skrev han.

Med hänvisning till en serie folkmord inklusive massakern i Srebrenica, där 8 000 bosnienmuslimska män mördades av bosnienserbiska styrkor, och folkmordet på tutsi i Rwanda, där 800 000 människor slaktades av hutuerna, hävdade han att ”i alla dessa fall, förövarna av folkmordet kände ett existentiellt hot, mer eller mindre berättigat, och folkmordet kom som svar.”

I januari fann Internationella domstolen en ”plausibel” risk för att Israel begår folkmord i Gaza.

Enligt det palestinska hälsoministeriet har Israel dödat minst 34 488 människor i Gaza sedan den 7 oktober, de flesta kvinnor och barn. Israel uppskattar att 129 gisslan som beslagtagits av Hamas-ledda krigare fortfarande finns i Gaza, inklusive 34 enligt militären är döda.