Irland fördömer ”propagandakampanjen” mot UNRWA

Middle East Monitor

 

Irlands president Michael Higgins har kritiserat Israels propagandakampanj mot FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) som ”en skandalös travesti” mot de heroiska ansträngningarna från myndighetens anställda.

Higgins gjorde kommentarerna i ett uttalande i går efter att FN:s generalkommissionär Philippe Lazzarini sa att ”Israel genomför en kampanj för att eliminera UNRWA.”

”Situationen vi bevittnar nu i Gaza är en som den globala opinionen inte bör distraheras från eller blunda för”, sa Higgins och tillade att ”det här är en fråga om liv och död. Blockaden mot livsmedel och bistånd måste omedelbart stoppas.”

Den irländska presidenten betonade att bistånd som kunde levereras omedelbart förhindrades ”på ett skandalöst sätt”, och att de ansvariga måste bära ansvaret för de dödsfall som inträffade.

Higgins har också kritiserat länder som stoppat finansieringen till UNRWA och sagt att de måste ta hänsyn till barn som dör av syrebrist och barn som dör av undernäring.

Han betonade att alla medlemmar i FN bör notera och vara oroade över Lazzarinis varningar om förekomsten av en kampanj mot byrån.

Sedan den 26 januari har 18 länder och EU ställt in finansieringen till UNRWA, efter att Israel påstått att 12 UNRWA-anställda hade deltagit i Hamas-attacken den 7 oktober. Israel har hittills inte tillhandahållit några bevis för dessa påståenden.

Israel har upprepade gånger likställt UNRWA-personal med Hamas-medlemmar i försök att misskreditera dem, utan att ge några bevis för påståendena, samtidigt som de lobbar hårt för att få UNRWA stängd eftersom det är det enda FN-organ som har ett specifikt mandat att ta hand om de palestinska flyktingarnas grundläggande behov . Om byrån inte längre existerar, hävdar Israel, så får flyktingfrågan inte längre existera, och den legitima rätten för palestinska flyktingar att återvända till sitt land kommer att vara onödig. Israel har förnekat den rätten att återvända sedan slutet av 1940-talet, även om dess eget medlemskap i FN var villkorat av att palestinska flyktingar fick återvända till sina hem och mark.