Internationella brottmålsdomstolen tillämpar dubbelmoral på Palestina: Euro-Med

Middle East Monitor

 

Euro-Med Human Rights Monitor (Euro-Med) sa på torsdagen att åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) visade en ”klar dubbelmoral” i den palestinska frågan, rapporterar Anadolu Agency.

Den är djupt oroad över att ICC inte kan uppfylla sitt mandat och att detta kommer att orsaka oåterkallelig skada (på) det palestinska folkets rättigheter.

Den Genève-baserade organisationen sade i ett uttalande: ”Euro-Med Monitor belyste det trängande behovet av att ICC behandlar Israels brottslighet folkmord på Gazaremsan med högsta grad av allvar, vilket följaktligen borde få majoriteten av FN och internationella institutioner och experter för att pressa Israel att avsluta sitt angrepp på remsan. ”Misstanken om förekomsten av detta folkmord har redan bekräftats av världens högsta domstol, Internationella domstolen”, sa uttalandet.

Den sade: ”Internationella brottmålsdomstolen bör behandla brottet folkmord som begåtts av Israel i Gazaremsan med största allvar”, stod det, och internationella organisationer, inklusive FN, bör pressa Israel att avsluta attackerna mot Gaza.

Euro-Med sa att det finns uppenbara skillnader i hur ärenden som lämnats in till ICC hanteras, särskilt när man kontrasterar det tillvägagångssätt som använts för att ta itu med den palestinska situationen med den ukrainska krisen.

Den uppmanade också ICC att inleda en utredning om huruvida åklagaren följde principerna om oberoende och opartiskhet när han utförde sitt ansvar i det palestinska fallet.