International Trade Union Confederation uppmanar till snabb vapenvila i Gaza, erkännande av den palestinska staten

Middle East Monitor

 

Deltagarna vid Centralrådsmötet för International Trade Union Confederation (ITUC) har krävt en brådskande och varaktig vapenvila i Gaza, och betonar dess avgörande betydelse för det globala samfundet.

Rådet betonade också vikten av att följa internationell rätt i de ockuperade palestinska områdena.

Deltagarna i sessionen som hölls i Belgien uppmanade FN att erkänna staten Palestina som en fullständig medlem av FN och uppmanade Internationella arbetsorganisationen (ILO) att ge Palestina lika ställning som fullvärdig medlem tills formellt FN-erkännande har beviljats.

Dessutom insisterade de på att israeliska ockupationsstyrkor skulle dras tillbaka från alla arabiska territorier som ockuperats sedan 1967, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 242, artikel 2 i FN-stadgan och resolution 338 från 1973.

I sin strävan efter en rättvis fred i Mellanöstern, stödde deltagarna tvåstatslösningen och förespråkade för palestinier att etablera sin självständiga stat med östra Jerusalem som huvudstad. Dessutom krävde de att alla israeliska bosättningar skulle avlägsnas från de palestinska områdena som ockuperades 1967.

Rådsmedlemmarna efterlyste inrättandet av en omedelbar humanitär fond och skapandet av lämpliga villkor för leverans av humanitärt bistånd, och stödde ILO:s trestegsprogram.

De uppmanade också regeringar att finansiera program från FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA) och betonade vikten av ett uthålligt och robust stöd till det palestinska folket, som omfattar investeringar, samarbete och utbildning.

Tel Aviv har avvisat växande krav på vapenvila, där premiärminister Benjamin Netanyahu upprepar att ”vi kämpar till seger” och kommer inte att stoppa kriget förrän ”avskaffandet av Hamas och släpper alla våra gisslan.”