Gazas barn lider av ”förödande nivåer av stress”: FN-organ

Middle East Monitor

 

FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA) varnade på lördagen för den psykologiska belastningen för barnen i Gazaremsan som ett resultat av det pågående israeliska anfallet på den belägrade enklaven, rapporterar Anadolu Agency.

”Barn i Gaza lider av förödande stressnivåer”, sa byrån i ett uttalande på X.

”UNRWA-teamet arbetar med barn och ungdomar för att mildra effekterna av krigets fasor”, tillade den.

”Våra rådgivare ger dem hopp och tröst”, sa byrån och noterade: ”Vi måste skydda deras nutid och deras framtid.”

”Vappenstillestånd nu”, upprepade UNRWA.

Israel har bedrivit en dödlig militär offensiv mot Gaza sedan en Hamas-invasion den 7 oktober som dödade omkring 1 200 människor.

Tel Aviv, i jämförelse, har dödat mer än 34 600 palestinier och skadat nästan 78 000 under massförstörelse och brist på förnödenheter i det palestinska territoriet.

Nästan sju månader in i det israeliska anfallet ligger stora delar av Gaza i ruiner, vilket driver 85 % av enklavens befolkning på internflykt förutom en förödande blockad av mat, rent vatten och medicin, enligt FN.

Israel anklagas för folkmord vid Internationella domstolen, som i januari utfärdade en interimistisk dom som beordrade Tel Aviv att förhindra folkmordshandlingar och vidta åtgärder för att garantera att humanitärt bistånd ges till civila i Gaza.