Franska idrottslagen utfärdades utan förbud mot slöja i tävlingar

Källan: Lina Farelli – Saphirnews – 220304

Lagen som syftar till att demokratisera idrotten i Frankrike offentliggjordes torsdagen den 3 mars, en vecka efter att den slutgiltigt antagits av Nationalförsamlingen.

Olympiska spelen i Paris 2024 måste vara ”en möjlighet att presentera vår unika sportmodell för hela världen och genom den värderingarna i vårt land och de i Europa” förklarade Roxana Maracineanu, idrottsministerns delegat. ”Det är vårt ansvar att undanröja hindren för dess utveckling bland så många av våra medborgare som möjligt.”

Lagen, som syftar till att upprätta jämställdhet mellan könen i idrottsförbundens styrande organ 2024 på nationell nivå och 2028 på regional nivå, ålägger varje social och hälso-social institution att utse en referent för fysisk aktivitet eller begränsar till och med antalet av mandat för förbundspresidenter till tre, inkluderar inte förbudet mot religiösa symboler i idrottstävlingar, till stor tillfredsställelse för grupper som hijab användarna och antirasistiska föreningar.

Debatten utbröt i slutet av januari under granskningen av texten efter att en majoritet av senatorerna försökte införa ett ändringsförslag som begränsar muslimska kvinnors rätt att utöva idrott med slöja. Ett förslag som fått ett ogynnsamt yttrande från regeringen och som slutligen avstyrkts av Nationalförsamlings medlemmar.

Idrott ”bidrar till social integration, solidaritet mellan generationerna och lärande av medborgarskap och demokratiskt liv” stöder lagtexten, som avser att främja ”lika tillgång till fysiska aktiviteter och idrottsaktiviteter, utan diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, medlemskap, verklig eller förmodad, till en nation eller etnisk grupp, religion, språk, socialt tillstånd, politiska eller filosofiska åsikter eller någon annan status”.