FN:s människorättschef beklagar ”förankrad straffrihet” i kriget mellan Israel och Palestina

Middle East Monitor

 

FN:s chef för mänskliga rättigheter sa på fredagen att förövare av grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i konflikten mellan Israel och Palestina måste ställas till svars, rapporterar Reuters.

”Den förankrade straffriheten som OHCHR (FN:s rättighetsorgan) har rapporterat om i många år kan inte bestå”, sade högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Turk, i en rapport om situationen i Gaza och på den israeliskt ockuperade Västbanken.

Han sa att denna straffrihet hade bidragit till kränkningar som kunde uppgå till internationella brott.

Turk uppmanade alla parter i konflikten att ”sätta stopp för straffrihet och genomföra snabba, oberoende, opartiska, grundliga, effektiva och transparenta utredningar” av påstådda brott enligt internationell lag.

Han uppmanade dem också att genomföra en vapenvila av mänskliga rättigheter och humanitära skäl, att säkerställa full respekt för internationell rätt och att säkerställa ansvarsskyldighet för kränkningar och övergrepp.

Förra månaden beordrade Internationella domstolen (ICJ) i Haag Israel att förhindra folkmord mot palestinier och göra mer för att hjälpa civilbefolkningen, även om det slutade med att beordra en vapenvila som begärts av Sydafrika, som var käranden i fall.

I separata förfaranden uppmanade Sydafrika på tisdagen domstolen att utfärda ett icke-bindande rättsutlåtande om att den israeliska ockupationen av palestinska områden är olaglig, med argumentet att det skulle hjälpa ansträngningarna att nå en uppgörelse.