FN säger att förstörelsen i Gaza är mycket större än i Ukraina

Middle East Monitor

 

UN Mine Action Service (UNMAS) uppskattade att mängden skräp och spillror i Gazaremsan uppgick till 37 miljoner ton i mitten av april, eller 300 kilo per kvadratmeter. Det är, sade organisationen, mycket större än det belopp som lämnades av Rysslands krig mot Ukraina.

”Gaza har mer spillror än Ukraina, och för att sätta det i perspektiv är den ukrainska frontlinjen 600 miles [nästan 1 000 kilometer] lång, och Gaza är 25 miles [40 km] lång”, förklarade Mungo Birch, chef för UNMAS program i de palestinska områdena. Volymen av spillror är dock inte det enda problemet.

”De här spillrorna kommer sannolikt att vara kraftigt förorenade med UXO [icke exploderad ammunition], men röjningen kommer att kompliceras ytterligare av andra faror,” sa Birch till journalister i Genève. ”Det uppskattas finnas över 800 000 ton asbest, till exempel i spillrorna i Gaza.” Det cancerframkallande mineral som används i byggandet kräver speciella försiktighetsåtgärder vid hantering.

Birch sa att han hoppas att UNMAS så småningom ska kunna fungera som ett samordnande organ för minröjning i Gaza och etablera egna team för att demontera minor och bomber.

UNMAS har säkrat 5 miljoner dollar men behöver ytterligare 40 miljoner dollar för att fortsätta sitt arbete i Gaza under de kommande 12 månaderna. ”Sektorn som helhet kommer att behöva hundratals miljoner amerikanska dollar under flera år för att göra Gaza säkert igen för befolkningen”, tillade Birch.