EU-kommissionens ordförande anklagas för medverkan till Israels krigsförbrytelser vid ICC

Middle East Monitor

 

Geneva International Peace Research Institute (GIPRI) har anklagat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen för medverkan till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som Israel begått mot palestinier i Gaza.

Klagomålet lämnades in av GIPRI mot Europeiska kommissionens chef vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) den 22 maj.

Klagomålet, som stöds av olika människorättsgrupper och framstående forskare och experter inom internationell straffrätt, uppmanar ICC-åklagaren att inleda utredningar baserat på informationen mot von der Leyen.

”Det finns rimliga skäl att tro att det ovillkorliga stödet från EU-kommissionens ordförande till Israel – militärt, ekonomiskt, diplomatiskt och politiskt – har möjliggjort krigsförbrytelser och det pågående folkmordet i Gaza”, löd klagomålet.

En tidigare oberoende FN-expert, Alfred de Zayas, publicerade ett personligt uttalande där han betonade att von der Leyen, i sin egenskap av ordförande för kommissionen, hade en effektiv roll när det gäller att få tillgång till det militära stödet från Europeiska unionen till den israeliska armén.

Han konstaterade att von der Leyen inte införde ekonomiska och militära sanktioner mot Israel och gjorde många uttalanden som innehöll information om att ge diplomatiskt stöd till Israel.

Von der Leyen utsätts för kritik för att ha antagit en ”extrem pro-israelisk ståndpunkt” och hennes ovillkorliga stöd för Israel sedan oktober 2023.

Hon gjorde ett solidaritetsbesök i Israel sex dagar efter att Israel inledde sina våldsamma attacker mot Gaza och uttryckte EU:s ovillkorliga stöd för Tel Aviv. Under sina kontakter med israeliska tjänstemän nämnde von der Leyen inte den försämrade humanitära situationen i Gaza på grund av inriktning mot civila och infrastruktur.

Den 20 oktober skrev EU-personal ett gemensamt brev där de uppmanade von der Leyen att uppmana till vapenvila och skydda civila liv snarare än att stödja Israel villkorslöst.

I februari sa EU:s utrikespolitiska tjänsteman Josep Borrell: ”Med sitt besök i Israel i slutet av 2023 representerar von der Leyen bara sig själv när det gäller internationell politik och har lämnat en enorm geopolitisk kostnad för Europa.”