Den fransk-judiske författaren Jacob Cohen vädjar om stöd till Gaza

Källa: Middle East Monitor

 

Den fransk-judiske författaren, Jacob Cohen, har vädjat om stöd till Gaza mot den ”sionistiska ockupationen”, rapporterade Anadolu Agency.

Cohen hävdade i en video han släppte på YouTube att den ”sionistiska fienden”, med hänvisning till Israel, hade flyttat för att undergräva det palestinska motståndet för total kontroll över Palestina.

Han underströk att den pågående israelisk-palestinska konflikten skulle få återverkningar över hela Mellanöstern, han sade:

Denna kamp är för alla araber

Cohen efterlyste också en enad arabisk hållning till stöd för Gaza, och uppmanade till att ideologiska och politiska skillnader skulle läggas åt sidan.

Konflikten i Gaza, som har varit under israeliskt bombardement och blockad sedan den 7 oktober, började när den palestinska gruppen Hamas inledde Operation Al-Aqsa Flood, en mångsidig överraskningsattack som inkluderade en störtflod av raketuppskjutningar och infiltrationer in i Israel till lands, till sjöss och i luften.

Hamas sa att intrånget var en vedergällning för stormningen av Al-Aqsa-moskén och det växande våldet från israeliska bosättare mot palestinier.

Den israeliska militären inledde sedan ett obevekligt bombardement av Hamas-mål i Gazaremsan.

Mer än 7 900 människor har dödats i konflikten, inklusive minst 6 546 palestinier och 1 400 israeler.

Gazas 2,3 miljoner människor har fått slut på mat, vatten, mediciner och bränsle, och hjälpkonvojer som släppts in i Gaza har bara burit en bråkdel av vad som behövs.